Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13/11/2022
Đào tạo Cử nhân hoặc Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về điện, điện tử để phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực tư vấn, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử, có phẩm chất chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học đào tạo Cử nhân và Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về Công nghệ chế tạo máy

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

13/11/2022
Đào tạo Cử nhân, Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có khả năng ứng dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật liên quan đáp ứng đầy đủ tiêu chí của khung trình độ quốc gia Việt Nam

Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện cho các cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệp có những kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý tại các tổ chức, doanh nghiệp công nghiệp; có phẩm chất nghề nghiệp vững vàng, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc tiên tiến.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Tiếng Anh cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng biên dịch, phiên dịch và giảng dạy, có khả năng tự chủ và tự chịu trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Chương trình đào tạo Kinh tế công nghiệp

13/11/2022
Chương trình đào tạo Kinh tế công nghiệp (với 2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp và Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) sẽ đào tạo cho xã hội những cử nhân kinh tế công nghiệp có trình độ đại học

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kỹ thuật chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường xã hội, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu trình độ đại học có mục đích đào tạo những chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản rộng và kiến thức chuyên môn sâu vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật, có chuẩn mực đạo đức, trung thành với Tổ quốc, phục vụ đất nước và xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

13/11/2022
Đào tạo cử nhân hoặc kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở về điện tử, công nghệ thông tin, kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật máy tính để phân tích, đánh giá các giải pháp, giải quyết các vấn đề chuyên ngành

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản rộng và kiến thức chuyên môn sâu vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

13/11/2022
Đào tạo bậc Cử nhân công nghệ có phẩm chất chính trị vững vàng; có đạo đức và tư cách tốt; có đủ sức khoẻ; có kiến thức toán và khoa học cơ bản để hiểu được các quá trình biến đổi năng lượng và vật chất xảy ra trong các quá trình sản xuất công nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

13/11/2022
Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông là đào tạo các cử nhân/kỹ sư theo định hướng ứng dụng. Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện

13/11/2022
Đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật điện.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực (Kỹ thuật ô tô) trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí

13/11/2022
Đào tạo kỹ sư/cử nhân Kỹ thuật Cơ khí theo định hướng ứng dụng, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng phân tích, sáng tạo công nghệ, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực lập kế hoạch, xây dựng dự án phát triển sản xuất, tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

13/11/2022
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn tri thức mới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

09/01/2022
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, nhằm trang bị cho người học nắm vững các kiến thức chuyên môn toàn diện, các nguyên lý quy luật tự nhiên - xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.