Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo Kinh tế công nghiệp

Chương trình đào tạo Kinh tế công nghiệp (với 2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp và Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) sẽ đào tạo cho xã hội những cử nhân kinh tế công nghiệp có trình độ đại học

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kinh tế công nghiệp (web).pdf (TẢI FILE).