Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ô tô, công nghệ cơ điện tử ô tô, công nghệ ô tô điện - ô tô lai, và công nghệ nhiệt lạnh

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Công nghệ Kỹ thuật ô tô (web).pdf (TẢI FILE).