Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Đào tạo Cử nhân, Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có khả năng ứng dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật liên quan đáp ứng đầy đủ tiêu chí của khung trình độ quốc gia Việt Nam

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (web).pdf (TẢI FILE).