Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản rộng và kiến thức chuyên môn sâu vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kỹ thuật Môi trường (web).pdf (TẢI FILE).