Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực (Kỹ thuật ô tô) trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kỹ thuật cơ khí động lực (web).pdf (TẢI FILE).