Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện

Đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật điện.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kỹ thuật điện (web ).pdf (TẢI FILE).