Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Đào tạo bậc Cử nhân công nghệ có phẩm chất chính trị vững vàng; có đạo đức và tư cách tốt; có đủ sức khoẻ; có kiến thức toán và khoa học cơ bản để hiểu được các quá trình biến đổi năng lượng và vật chất xảy ra trong các quá trình sản xuất công nghiệp

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Cong nghe KTĐK&TĐH (web).pdf (TẢI FILE).