Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

Đào tạo cử nhân hoặc kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở về điện tử, công nghệ thông tin, kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật máy tính để phân tích, đánh giá các giải pháp, giải quyết các vấn đề chuyên ngành

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kỹ thuật máy tính (web).pdf (TẢI FILE).