NGÀNH:
KỸ THUẬT VẬT LIỆU
Materials engineering
Mã ngành: 7520309
Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu trình độ đại học có mục đích đào tạo những chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoa chuyên môn: Khoa Cơ Khí

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
20
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
20
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Áp dụng kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ thông tin để tiếp thu kiến thức chuyên môn và học tập ở trình độ cao hơn.
 • Vận dụng kiến thức nền tảng cốt lõi về vật liệu, cơ, nhiệt, điện… giải quyết các vấn đề chuyên môn của lĩnh vực Kỹ thuật Vật liệu
 • Sử dụng kiến thức chuyên sâu trong hoạt động nghề nghiệp của người Kỹ sư Kỹ thuật vật liệu
Tố chất
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu và các lĩnh vực kỹ thuật khác liên quan
 • Kiểm tra, thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật và thực hiện tốt các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu
 • Khả năng tư duy hệ thống về các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu và các lĩnh vực kỹ thuật khác liên quan trong bối cảnh của doanh nghiệp và xã hội
 • Có khả năng học tập suốt đời
 • Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và biết cách làm việc trong các tổ chức công nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp
Kỹ năng
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: văn bản, giao tiếp điện tử, đồ họa và thuyết trình
 • Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật
Năng lực
 • Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và tố chất cá nhân để lãnh đạo chuyên môn trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
 • Áp dụng các kiến thức, kỹ năng và tổ chất cá nhân để khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật vật liệu và các lĩnh vực liên ngành/đa ngành.
 • Hình thành ý tưởng, thiết lập các yêu cầu để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật vật liệu và các lĩnh vực liên ngành
 • Thiết kế quy trình công nghệ xử lý/sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật vật liệu
 • Tổ chức triển khai quy trình công nghệ xử lý/sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật vật liệu
 • Vận hành hiệu quả quy trình công nghệ xử lý/sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật vật liệu
Cơ hội việc làm
 • Tư vấn, thiết kế, quản lý, điều hành và các công việc kỹ thuật/công nghệ xử lý cũng như gia công vật liệu (tập trung vào Công nghệ Đúc, Công nghệ gia công áp lực, Công nghệ xử lý nhiệt vật liệu kim loại) tại các cơ sở sản xuất vật liệu, cơ khí và các lĩnh vực liên quan.
 • Vận hành, quản lý, tổ chức sản xuất tại các cơ sở có trang thiết bị, dây chuyền xử lý nhiệt, gia công vật liệu kim loại bằng Công nghệ Đúc, gia công áp lực....
 • Tham gia giảng dạy các học phần, các nội dung kiến thức của ngành Vật liệu ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.
 • Nghiên cứu khoa học và chuyển gia công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật vật liệu ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu của Bộ, ngành, trường Đại học Cao đẳng.
 • Làm chuyên gia/chuyên viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa