NGÀNH:
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Environment Engineering
Mã ngành: 7520320
Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường gồm chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; chuyên ngành Kỹ thuật môi trường nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản rộng, chuyên môn sâu và năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo về quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đồng thời cũng cung cấp cho người học khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật, thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân/kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có thể làm việc với vị trí cán bộ quản lý, giám sát môi trường, an toàn sức khoẻ môi trường tại các công ty, tập đoàn, khu công nghiệp, khu đô thị lớn trên cả nước; làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các lĩnh vực liên quan như quản lý tài nguyên, quản lý đất đai; các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và các cơ sở đào tạo về môi trường.

Khoa chuyên môn: Khoa Xây dựng và Môi trường

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • B00: Toán, Hóa, Sinh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa, Anh

 

Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
15
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
15
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Sử dụng các kiến thức cơ bản về khoa học và xã hội để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực môi trường
 • Áp dụng kiến thức cơ sở nhóm ngành như hình họa vẽ kỹ thuật, kỹ thuật thủy khí, kỹ thuật nhiệt, các quá trình thiết bị trong công nghệ môi trường…, cơ sở liên ngành, cơ sở ngành như hóa học môi trường, độc học môi trường, sinh thái học môi trường, vi sinh môi trường, hóa sinh môi trường, kỹ thuật xử lý nước thải, kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, Quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường,…để phân tích các quá trình và các giải pháp kỹ thuật, quản lý bảo vệ môi trường cũng như các vấn đề chuyên sâu của chuyên ngành kỹ thuật môi trường hoặc chuyên ngành quản lý môi trường công nghiệp và đô thị.
 • Áp dụng các kiến thức cốt lõi và chuyên sâu trong việc phân tích, đánh giá được các vấn đề môi trường; đưa ra các giải pháp kỹ thuật kiểm soát và xử lý các chất ô nhiễm; thiết kế cải tạo, vận hành các hệ thống xử lý chất thải; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý môi trường, quản lý chất thải trong hoạt động chuyên môn sâu của chuyên ngành kỹ thuật môi trường hoặc chuyên ngành quản lý môi trường công nghiệp và đô thị
Tố chất
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp hợp lý về kinh tế, kỹ thuật và môi trường
 • Năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, tự nghiên cứu thử nghiệm để thích ứng với sự phát triển nhanh của kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường
 • Kỹ năng phản biện, phê phán, tư duy hệ thống trong thực hành nghề nghiệp
 • Ý chí kiên định, tư duy sáng tạo, linh hoạt, ham học hỏi; Có kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả và chất lượng công việc trong quá trình hoạt động nghề nghiệp
 • Trung thực, trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc an toàn, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; Luôn chủ động, sáng tạo; Kỹ năng hành xử chuyên nghiệp, năng động trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp và tinh thần học tập suốt đời
Kỹ năng
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, hình thành nhóm làm việc hiệu quả
 • Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: văn bản, thuyết trỉnh,điện tử, đồ họa
 • Sử dụng được tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu văn bản kỹ thuật
Năng lực
 • Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân; mối quan hệ giữa các giải pháp quản lý và kỹ thuật trong bảo vệ môi trường với các vấn đề kinh tế, xã hội trong xu thế phát triển toàn cầu từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp
 • Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực môi trường và làm việc thành công trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực môi trường
 • Hình thành các ý tưởng, áp dụng các giải pháp trong quản lý, thiết kế, xây dựng các dự án bảo vệ môi trường và xử lý/quản lý chất thải
 • Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, thiết kế giải pháp quản lý và kỹ thuật trong bảo vệ môi trường và xử lý/quản lý chất thải
 • Tổ chức và triển khai các giải pháp quản lý và kỹ thuật trong bảo vệ môi trường và xử lý/quản lý chất thải
 • Năng lực tổ chức thực hiện, vận hành, thiết kế, cải tạo, đào tạo, chuyển giao, nghiên cứucác giải pháp quản lý và kỹ thuật trong bảo vệ môi trường và xử lý/quản lý chất thải
Cơ hội việc làm
 • Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Sở tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn về môi trường, Các công ty sản xuất, kinh doanh...và các dự án xây dựng cơ bản ...
 • Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.
 • Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực môi trường.
 • Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên  phục  vụ  sự  phát  triển  bền  vững  tại  các Viện  nghiên  cứu,  các  trung  tâm  và  cơ  quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa