NGÀNH:
Chuyên ngành: Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch
Electronics, Microelectronics and Semiconductor Technology
Mã ngành: 7520207, Mã xét tuyển: CBM
Mục tiêu

Đào tạo các kỹ sư công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch theo định hướng ứng dụng. Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thiết kế vi mạch. Ngoài ra, tùy thuộc vào định hướng chuyên sâu được lựa chọn người học có thể được trang bị các thêm các kiến thức cập nhật về công nghệ điện tử, công nghệ bán dẫncông nghệ sản xuất vi mạch. Người học có khả năng gắn kết giữa lý thuyết với thực tế, có các kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, có khả năng học tập suốt đời, có trách nhiệm nghề nghiệp và thích nghi được với môi trường làm việc thay đổi, có ý thức phục vụ cộng đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Khoa chuyên môn: Khoa Điện tử

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
60
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
60
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức

 

 • Kiến thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và các vấn đề của xã hội của Việt Nam và thế giới.
 • Kiến thức cơ sở về khoa học tự nhiên; kiến thức cơ sở của ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, truyền thông, máy tính và vi xử lý cùng các lĩnh vực khác có liên quan khác.
 • Kiến thức về thiết kế vi mạch tích hợp tương tự, vi mạch tích hợp số, vi mạch tích hợp hỗn hợp
 • Kiến thức về các công nghệ mới được áp dụng trong các hệ thống điện tử thông minh, trong công nghệ vật liệu bán dẫn và trong quy trình sản xuất vi mạch
Tố chất

 

 • Chính trực
 • Độc lập
 • Trung thành
 • Giao tiếp liên văn hóa
 • Giải quyết vấn đề một cách khoa học
 • Chủ động
 • Tư duy phản biện
 • Kiên trì
 • Ham học hỏi
 • Tinh thần vì công việc
 • Sáng tạo
 • Tích cực
Kỹ năng

 

 • Phân tích, lập kế hoạch và áp dụng kiến thức thu được về khoa học cơ bản, toán học, mô phỏng để giải quyết các yêu cầu thiết kế vi mạch bán dẫn trong bối cảnh kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các vi mạch điện tử tương tự vi mạch số và vi mạch hỗn hợp theo các thông số kỹ thuật nhất định.
 • Kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin hiện đại, ngoại ngữ, các phần mềm kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Năng lực

 

 • Có sức khỏe tốt, có ý thức tự chịu trách nhiệm và đạo đức công dân, ý thức được vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch trong bối cảnh kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Có năng lực tự học độc lập, tự khám phá tri thức mới trong lĩnh vực đa ngành/liên ngành dựa trên kiến thức và kỹ năng đã được học
Cơ hội việc làm

 

 • Kỹ sư nghiên cứu phát triển R&D; Kỹ sư quản lý và xử lý dây chuyền sản xuất; Kỹ sư vận hành sản xuất thiết bị điện tử, IC v.v..; Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm cho các tập toàn công nghệ như Viettel, Siemen, Samsung, Panasonic, LG, Canon, Amkor v.v
 • Kỹ sư thiết kế, chế tạo vi mạch và các thiết bị điện tử-bán dẫn cho các tập đoàn, các công ty sản xuất chip bán dẫn như Intel, Nvidia, Amkor, Hana Micron v.v
 • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn và vi mạch ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng
 • Tự khởi nghiệp, thành lập các Công ty thiết kế, chế tạo, kinh doanh, thiết kế giải pháp và lắp đặt các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch
 • Mức lương dự kiến: Vị trí 1: Kỹ sư quản lý và xử lý dây chuyền sản xuất; Kỹ sư vận hành sản xuất thiết bị điện tử, IC v.v..; Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm mức lương 10.000.000 đến 20.000.000 VNĐ; Vị trí 2: Kỹ sư nghiên cứu phát triển R&D mức lương 20.000.000 đến 50.000.000VNĐ; Vị trí 3: Kỹ sư thiết kế, chế tạo vi mạch mức lương 100.000.000VNĐ trở lên
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa