NGÀNH:
NGÔN NGỮ ANH
English Language
Mã ngành: 7220201
Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Tiếng Anh cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng biên dịch, phiên dịch và giảng dạy, có khả năng tự chủ và tự chịu trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Khoa chuyên môn: Khoa Quốc tế

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
15
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
15
XétXÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Vận dụng được các kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, lý luận chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh trong hoạt động chuyên môn và trong thực tiễn cuộc sống
 • Phân tích và tổng hợp được các kiến thức về ngôn ngữ Anh, dịch thuật và phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Thiết kế, triển khai kế hoạch giảng dạy, biên - phiên dịch, xử lý các văn bản liên quan đến tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh khoa học, kỹ thuật và công nghệ
Tố chất
 • Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực biên dịch, phiên dịch, đối ngoại, giảng dạy và văn phòng.
 • Nghiên cứu và khám phá tri thức một cách tích cực, chủ động
 • Tư duy hệ thống về việc sử dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, chuyên nghiệp
 • Quản lý thời gian và phân bổ công việc hợp lý; có khả năng học tập suốt đời, sẵn sàng cho sự phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.
 • Thích ứng và làm việc chuyên nghiệp trong các tổ chức thuộc các lĩnh vực giáo dục, khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
 • Vận dụng kỹ năng tin học để hoàn thành tốt các công việc như: giảng dạỵ, soạn thảo văn bản, biên phiên dịch, làm đề án, dự án
Kỹ năng
 • Tổ chức, quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.
 • Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: đối thoại, văn bản, điện tử, đồ họa, thuyết trình, hội họp.
 • Sử dụng ngoại ngữ phụ hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp quen thuộc thường ngày ở trình độ B1 hoặc tương đương
Năng lực
 • Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, bối cảnh lịch sử và giá trị đương đại.
 • Tôn trọng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở hiểu biết về môi trường làm việc để nhận định được những tiềm năng, cơ hội, thách thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Hình thành ý tưởng, thiết lập mục tiêu và đảm bảo có phương pháp làm việc phù hợp để đạt được mục tiêu.
 • Thiết kế chương trình làm việc hiệu quả, phù hợp với mục tiêu.
 • Triển khai, kiểm tra, kiểm chứng các hoạt động tại cơ sở làm việc, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.
 • Xác định các kiến thức, kỹ năng và thái độ để sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
Cơ hội việc làm
 • Biên, phiên dịch viên tự do hoặc làm cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước với thế mạnh sử dụng Tiếng Anh trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ;
 • Chuyên viên làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp, tài chính, ngoại giao…;
 • Giáo viên/Giảng viên dạy tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, tại các trường chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, các trường phổ thông, các trung tâm Ngoại ngữ.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa