NGÀNH:
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Industrial economy
Mã ngành: 7510604
Mục tiêu

Chương trình đào tạo Kinh tế công nghiệp (với 2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp và Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) sẽ đào tạo cho xã hội những cử nhân kinh tế công nghiệp có trình độ đại học có phẩm chất chính trị tốt, tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe tham gia công tác, có trình độ năng lực chuyên môn sâu về kế toán/ quản trị, có tư duy sâu về lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán có khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề, đánh giá và đưa ra ý kiến tư vấn hữu ích giúp các nhà quản trị trong việc ra quyết định, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Khoa chuyên môn: Khoa Kinh tế Công nghiệp

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
25
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
25
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Hiểu biết các vấn đề thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, từ đó tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn
 • Ứng dụng các kiến thức nền tảng (bao gồm Kiến thức liên ngành, nhóm ngành, cơ sở ngành) phục vụ cho nghiên cứu, học tập các kiến thức chuyên ngành, cũng như tạo tiền đề cơ bản cho hoạt động chuyên môn của người làm kế toán
 • Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp từ đó có thể phân tích cho nghiên cứu, học tập, tạo tiền đề cơ bản cho hoạt động chuyên môn của người quản trị hoặc nhân viên quản trị nghiệp vụ.
 • Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp từ đó có thể phân tích cho nghiên cứu, học tập, tạo tiền đề cơ bản cho hoạt động chuyên môn của người làm kế toán
 • Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành quản trị doanh nghiệp công nghiệp từ đó có thể phân tích cho nghiên cứu, học tập, tạo tiền đề cơ bản cho hoạt động chuyên môn của người quản trị
Tố chất
 • Nhận diện, đánh giá vấn đề cần giải quyết từ đó đề xuất phương án giải quyết phù hợp
 • Phát hiện, khám phá vấn đề một cách độc lập, ứng dụng kết quả nghiên cứu và khám phá
 • Xem xét sự vật, hiện tượng dưới góc nhìn tổng quát, đồng thời đặt chúng trong mối quan hệ với các sự vật, hiện tượng khác trong hệ thống
 • Rèn luyện kỹ năng và thái độ cá nhân: Thực hiện quản lý thời gian, nguồn lực; rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập kết hợp vận dụng sử dụng các phần mềm chuyên ngành; Biết nhận thức năng lực bản thân; Ham tìm hiểu và học tập suốt đời; Rèn luyện tính kiên trì, tận tuỵ, có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội
Kỹ năng
 • Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm: Tổ chức, hình thành nhóm; lãnh đạo, điều hành nhóm từ đó giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm
 • Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp gồm kỹ năng giao tiếp cơ bản, giao tiếp chuyên môn và sử dụng ngoại ngữ
Năng lực
 • Có hiểu biết, phân tích, đánh giá được các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp/tổ chức
 • Có hiểu biết, phân tích, đánh giá được các yếu tố thuộc môi trường bên trong
 • Hình thành ý tưởng
 • Thiết kế
 • Triển khai/tổ chức
 • Kiểm tra – Đánh giá – Cải tiến
Cơ hội việc làm
 • Đối với chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp – Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, người học sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên môn sâu, cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện các công việc như:
 • Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ... một cách chuyên nghiệp;
 • Tổ chức vận hành các phần hành kế toán trong doanh nghiệp, cung cấp thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị;
 • Trực tiếp thực hiện và điều hành các hoạt động kế toán trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng;
 • Nâng cao khả năng phân tích và tư vấn kế toán cho các đối tượng có nhu cầu;
 • Trực tiếp giảng dạy chuyên môn, nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kinh tế.
 • Đối với chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp – Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, người học sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên môn sâu, cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện các công việc như:
 • Làm việc ở vị trí một cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, đặc biệt có lợi thế trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp.
 • Làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.
 • Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho bản thân.
 • Làm việc trong các sở, ban, ngành thuộc các cơ quan chính quyền.
 • Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa