NGÀNH:
KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Mechanical engineering
Mã ngành: 7520103
Mục tiêu

Đào tạo kỹ sư/cử nhân Kỹ thuật Cơ khí theo định hướng ứng dụng, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng phân tích, sáng tạo công nghệ, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực lập kế hoạch, xây dựng dự án phát triển sản xuất, tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân và có sức khoẻ; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển của sản xuất và xã hội.

Khoa chuyên môn: Khoa Cơ khí

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
125
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
125
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Áp dụng các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và tin học để giải các bài toán kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ khí.
 • Vận dụng được kiến thức cơ sở cốt lõi của ngành Kỹ thuật Cơ khí và các kiến thức liên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành Kỹ thuật Cơ khí.
 • Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ khí.
Tố chất
 • Phân tích kỹ thuật để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Cơ khí
 • Phối hợp được các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Cơ khí
 • Có tư duy hệ thống về các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí
 • Có khả năng học tập suốt đời
 • Có đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp, tổ chức công nghiệp
Kỹ năng
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Giao tiếp được dưới nhiều hình thức: văn bản, giao tiếp điện tử, đồ họa và thuyết trình
 • Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật
Năng lực
 • Xác định được vai trò và trách nhiệm của những chuyên gia Kỹ thuật Cơ khí đối với xã hội, công nghiệp và bối cảnh toàn cầu
 • Sử dụng các kiến thức và kỹ năng để khởi nghiệp và kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
 • Thiết lập đặc tính kỹ thuật của hệ thống và các thành phần cấu thành hệ thống cơ khí
 • Ứng dụng công nghệ CAD-CAM-CNC trong thiết kế các hệ thống cơ khí và QTCN gia công chế tạo chi tiết trong hệ thống cơ khí
 • Tổ chức quy trình thiết kế, chế tạo các chi tiết, cơ cấu và các hệ thống cơ khí.
 • Quản lý, vận hành các thiết bị và hệ thống sản xuất công nghiệp
Cơ hội việc làm
 • Tư vấn, thiết kế, quản lý, điều hành và các công việc kỹ thuật tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực cơ khí và sản xuất công nghiệp.
 • Vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất cơ khí, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các cơ sở có trang bị dây chuyền và thiết bị sản xuất phục vụ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và sản xuất công nghiệp.
 • Tham gia giảng dạy các môn học của ngành cơ khí ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
 • Làm việc với vai trò là các chuyên gia/chuyên viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa