NGÀNH:
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Machine Manufacturing Technology
Mã ngành: 7510202
Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học đào tạo Cử nhân và Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về Công nghệ chế tạo máy; có khả năng lập quy trình sản xuất, chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí; vận hành, bảo trì các thiết bị kỹ thuật trong quá trình sản xuất các sản phẩm cơ khí; có năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm; có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và của xã hội.

Khoa chuyên môn: Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
25
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
25
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Tổng hợp được các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành.
 • Tổng hợp được các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo để lập quy trình sản xuất, gia công chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí, vận hành, bảo trì các thiết bị và hệ thống sản xuất cơ khí.
 • Tổng hợp được các kiến thức cơ sở và chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo đáp ứng việc chỉ đạo, quản lý và điều hành quá trình sản xuất các sản phẩm cơ khí.
Tố chất
 • Phân tích, tổng hợp và giải quyết được các vấn đề trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo.
 • Kiểm tra, thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo.
 • Tư duy hệ thống về các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí chế tạo trong bối cảnh của doanh nghiệp và xã hội.
 • Học tập suốt đời để sẵn sàng cho sự phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.
 • Thích ứng và làm việc trong các tổ chức công nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
Kỹ năng
 • Làm việc độc lập và trong các nhóm đa ngành, đa văn hoá.
 • Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: đối thoại, văn bản, điện tử, đồ họa, thuyết trình, và hội họp.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật.
Năng lực
 • Xác định được vai trò, trách nhiệm của người kỹ sư với ngành Công nghệ chế tạo máy và xã hội trong bối cảnh toàn cầu
 • Huy động được các kiến thức, kỹ năng và thái độ để sáng tạo, khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí; để lãnh đạo, quản lý, điều hành trong môi trường kỹ thuật.
 • Hình thành được ý tưởng; thiết lập được các yêu cầu trong thực tế sản xuất; xác định được các chức năng; lập được mô hình và quản lý được các dự án sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.
 • Thiết lập được các quy trình công nghệ và các trang thiết bị trong sản xuất các sản phẩm cơ khí.
 • Triển khai chế tạo, lắp ráp và kiểm soát được chất lượng các trang thiết bị cơ khí.
 • Vận hành, bảo trì và đề xuất được giải pháp cải tiến các qui trình và quá trình sản xuất các sản phẩm cơ khí.
Cơ hội việc làm
 • Làm công việc thiết kế, chế tạo, quản lý, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí.
 • Làm cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy ở các Viện nghiên cứu, trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, Sở, trường Đại học và Cao đẳng.
 • Làm giảng viên kỹ thuật tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 • Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa