NGÀNH:
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
Mechatronics Engineering
Mã ngành: 7520114
Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn tri thức mới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp tốt; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành vững chắc; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp giỏi; có khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Cơ điện tử và các lĩnh vực liên quan; có trách nhiệm nghề nghiệp; có các kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa; có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ đáp ứng sự phát triển không ngừng của khoa học - kỹ thuật.

Khoa chuyên môn: Khoa Cơ khí

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
125
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
125
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Sử dụng được các kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về khoa học tự nhiên trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện tử, các kiến thức nền tảng của khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
 • Phân tích được các kiến thức cốt lõi về cơ, điện, điện tử và điều khiển để tiếp thu và giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
 • Phân tích được các kiến thức chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của người cử nhân/ kỹ sư Cơ điện tử
Tố chất
 • Có kỹ năng lập luận cần thiết để giải quyết các vấn đề về lĩnh vực Cơ điện tử
 • Có khả năng thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Cơ điện tử
 • Có khả năng suy xét các vấn đề kỹ thuật của hệ thống Cơ điện tử; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Có năng lực sáng tạo, dám nghĩ dám làm; không ngừng tu dưỡng và rèn luyện bản thân để sẵn sàng cho sự phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp
 • Có hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và biết cách làm việc trong môi trường chuyên nghiệp; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp
Kỹ năng
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
 • Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: văn bản, giao tiếp điện tử, đồ họa và thuyết trình
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.
Năng lực
 • Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội, công nghiệp và bối cảnh toàn cầu hóa
 • Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng để khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực Cơ điện tử và các lĩnh vực liên quan
 • Hình thành ý tưởng, thiết lập được các yêu cầu, xác định được chức năng các thành phần cấu thành hệ thống cơ điện tử
 • Thiết kế được hệ thống và các bộ phận hợp thành hệ thống cơ điện tử; Có kỹ năng sử dụng các công cụ hiện đại về phần cứng và phần mềm trong giải quyết các vấn đề cơ điện tử và thiết kế sản phẩm cơ điện tử
 • Có khả năng triển khai phần cứng và phần mềm các thành phần cấu thành hệ thống cơ điện tử
 • Vận hành và bảo trì được các hệ thống cơ điện tử
Cơ hội việc làm
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mới, phát triển sản phẩm cơ điện tử, tự động hóa; triển khai công nghệ, lập kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các nhà máy của các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử, cơ khí.
 • Làm chuyên viên tư vấn, kinh doanh thương mại trong các lĩnh vực công nghệ cao.
 • Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo (cao đẳng và đại học) và dạy nghề.
 • Tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa