NGÀNH:
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (Chuyên ngành: Nghiệp vụ ngoại thương)
Mã ngành: 7510601
Mục tiêu

Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Nghiệp vụ ngoại thương giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc ngành Quản lý công nghiệp: cung cấp một cách toàn diện cho các cử nhân những kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa, thanh toán và vận chuyển quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài; đào tạo người học có phẩm chất nghề nghiệp vững vàng, sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành và khả năng thích nghi với môi trường làm việc tiên tiến.

Khoa chuyên môn: Khoa Quốc tế

Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Anh
  • D01: Toán, Văn, Anh
  • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
10
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
15
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để phục vụ nghiên cứu, làm việc trong môi trường kinh tế hội nhập và phát triển.

- Vận dụng được các kiến thức trong chuyên ngành nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thương mại xuyên quốc gia.

Tố chất

- Sự chủ động, tự tin trong việc nhận diện, đánh giá vấn đề một cách độc lập và đề xuất các phương án giải quyết có hiệu quả trong thực tiễn.

- Khả năng phối kết hợp nhiều cá nhân để hoàn thành một công việc một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

- Không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân để tích lũy nhiều giá trị kiến thức cũng như giá trị kỹ năng.

Kỹ năng

- Tổ chức làm việc nhóm.

- Giao tiếp hiệu quả gồm giao tiếp cơ bản và giao tiếp chuyên môn.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp quốc tế và nghiên cứu tài liệu liên quan đến nghiệp vụ ngoại thương.

Năng lực

- Phát triển và rèn luyện khả năng lập mục tiêu, lập phương án kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, thanh toán và vận chuyển quốc tế.

- Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch quản lý dự án– ý tưởng kinh doanh, xây dựng được quy trình quản lý hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, thanh toán và vận chuyển quốc tế.

- Triển khai các hoạt động đến bộ phận/cá nhân phụ trách quy trình đầu tư, thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu, thanh toán và vận chuyển quốc tế.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc của các bộ phận/cá nhân trong quy trình đầu tư, thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu, thanh toán và vận chuyển quốc tế

Cơ hội việc làm

- Làm việc ở vị trí một cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, đặc biệt có lợi thế trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xuất – nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, thanh toán và vận chuyển quốc tế trong các doanh nghiệp nước ngoài.

- Làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho bản thân.

- Làm việc trong các sở, ban, ngành thuộc các cơ quan chính quyền liên quan quản lý ngoại thương và xuất nhập khẩu.

- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về quản trị doanh nghiệp, thương mại trong nước và quốc tế tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa