Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Sơn La

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

GHI CHÚ

1

Phạm Văn Long

Hội trưởng

 

Phó giám đốc

0963.252.060
0913.252.060

 

 

2

Lê Quang Thái

 

 

Giám đốc

 

 

 

3

Cầm Văn Giáo

 

 

Phó giám đốc

 

 

 

4

Đỗ Đức Minh

 

 

Phó giám đốc

 

 

 

5

Nguyễn Duy Tuệ

 

 

Phòng Kế hoạch vật tư

 

 

 

6

Trần Duy Trinh

 

 

Phòng Tổ chức lao động

 

 

 

7

Bùi Anh Tuấn

 

 

Phòng Tổ chức lao động

 

 

 

8

Hoàng Tạ Ân

 

 

Trưởng phòng Kỹ thuật

 

 

 

9

Hoàng Mạnh Hà

 

 

Phó Phòng Kỹ thuật

0962568666

hoangmanhhasla@gmail.com

 

10

Nguyễn Việt Cường

 

 

Phòng Kỹ thuật

 

 

 

11

Lê Vinh Quang

 

 

Phòng Kỹ thuật

 

 

 

12

Nguyễn Huy Công

 

 

Phòng Kỹ thuật

 

 

 

13

Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Phòng Kỹ thuật

 

 

 

14

Nguyễn Văn Châu

 

 

Trưởng phòng Điều độ

 

 

 

15

Nguyễn Văn Thắng

 

 

Phó phòng Điều độ

 

 

 

16

Trần Ngọc Vinh

 

 

Phòng Điều độ

 

 

 

17

Bạc Cầm Biển

 

 

Phòng Điều độ

 

 

 

18

Lù Văn Nghiệp

 

 

Phòng Điều độ

 

 

 

19

Hà Hồng Hà

 

 

Phòng Điều độ

 

 

 

20

Phạm Minh Cương

 

 

Phòng Điều độ

 

 

 

21

Nguyễn Lâm Giang

 

 

Phòng Điều độ

 

 

 

22

Ngô Tân Hưng

 

 

Trưởng phòng QLXD

 

 

 

23

Nguyễn Văn Phú

 

 

Phòng Quản lý xây dựng 

 

 

 

24

Bùi Xuân Sơn

 

 

Phòng Quản lý xây dựng 

 

 

 

25

Đỗ Văn Quyền

 

 

Phòng Quản lý xây dựng 

 

 

 

26

Nguyễn Thừa Vương

 

 

Phòng Quản lý xây dựng 

 

 

 

27

Hà Văn Dũng

 

 

Phòng Quản lý xây dựng 

 

 

 

28

Trịnh Quốc Sơn

 

 

Phòng Quản lý xây dựng 

 

 

 

29

Đinh Văn Minh

 

 

Trưởng Phòng KD Điện năng

 

 

 

30

Nguyễn Thế Vinh

 

 

Phó phòng KD Điện năng

 

 

 

31

Phạm Công Cường

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

32

Lưu Hồng Kỳ

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

33

Nguyễn Văn Hào

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

34

Vũ Ngọc Cảnh

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

35

Võ Thanh Nghị

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

36

Bạch Trường Giang

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

37

Bùi Xuân Hạnh

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

38

Hoàng Văn Thành

 

 

Phòng KD Điện năng

 

 

 

39

Hoàng Thế Vận

 

 

Trưởng Phòng CNTT

 

 

 

40

Nguyễn Văn Thọ

 

 

Trưởng phòng Thanh tra an toàn

 

 

 

41

Hoàng Văn Kiêm

 

 

Phó phòng Thanh tra an toàn

 

 

 

42

Phạm Tố Như

 

 

Phòng Thanh tra an toàn

 

 

 

43

Ma Văn Ứng

 

 

Phòng Thanh tra an toàn

 

 

 

44

Nguyễn Thái Bình

 

 

Phòng Thanh tra an toàn

 

 

 

45

Lê Minh Tiến

 

 

Quản đốc PX Thiết kế

 

 

 

46

Tòng Văn Hoàng

 

 

Phó quản đốc PX Thiết kế

 

 

 

47

Hoàng Văn Xương

 

 

PX Thiết kế

 

 

 

48

Đào Ngọc Tuấn

 

 

PX Thiết kế

 

 

 

49

Hoàng Ngọc Mạnh

 

 

PX Thiết kế

 

 

 

50

Trần Thị Hạnh Phúc

 

 

PX Thiết kế

 

 

 

51

Nguyễn Ngọc Tuyến

 

 

PX Thiết kế

 

 

 

52

Nguyễn Tiến Điệp

 

 

Quản đốc PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

53

Vũ Kim Đài

 

 

P.Quản đốc PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

54

Đào Ngọc Lợi

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

55

Nguyễn Văn Lương

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

56

Cầm Xuân Quyết

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

57

Cà Văn Xươi

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

58

Bùi Văn Hưng

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

59

Vũ Dũng Sỹ

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

60

Nguyễn Văn Hải

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

61

Nguyễn Bá Phan

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

62

Đỗ Văn Pu

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

63

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

64

Dương Văn Dũng

 

 

PX. XD & thí nghiệm điện

 

 

 

65

Vũ Đình Khương

 

 

Phó Quản đốc PX Thuỷ điện

 

 

 

66

Bùi Thế Dương

 

 

PX Thuỷ điện

 

 

 

67

Nguyễn Quốc Toán

 

 

Nhà máy Thuỷ điện C.Ngàm

 

 

 

68

Nguyễn Hữu Nghị

 

 

Giám đốc Điện lực Mai Sơn

 

 

 

69

Trần Hữu Hải

 

 

Phó Giám đốc Điện lực Mai Sơn (T.Phòng KH, KT,AT)

 

 

 

70

Lưu Mạnh Hùng

 

 

Trưởng phòng KDTH

 

 

 

71

Lò Văn Thún

 

 

Điện lực Mai Sơn

 

 

 

72

Đào Duy Khanh

 

 

Điện lực Mai Sơn

 

 

 

73

Tường Thế Tình

 

 

Điện lực Mai Sơn

 

 

 

74

Ngô Quốc Đảng

 

 

Điện lực Mai Sơn

 

 

 

75

Hà Bạch Dương

 

 

Giám đốc Điện lực Mường la

 

 

 

76

Dương Văn Hoà

 

 

Phó Giám đốc Điện lực Mường La

 

 

 

77

Ninh Quang Dũng

 

 

Phó GĐ Điện lực Mường La

 

 

 

78

Phạm Khánh Duy

 

 

Trưởng phòng KH, KT, AT

 

 

 

79

Hoàng Anh Dũng

 

 

Trưởng phòng KDTH

 

 

 

80

Trần Văn Tuyển

 

 

Điện lực Mường La

 

 

 

81

Quàng Văn Chung

 

 

Điện lực Mường La

 

 

 

82

Tào Văn Đông

 

 

Điện lực Mường La

 

 

 

83

Nguyễn Nhật Lung

 

 

Điện lực Mường La

 

 

 

84

Dương Hải Bình

 

 

Giám đốc Điện lực Thuận Châu

 

 

 

85

Trần Trọng Toàn

 

 

Trưởng phòng KH, KT, AT

 

 

 

86

Tường Thế Thành

 

 

Điện lực Thuận Châu

 

 

 

87

Mai Thái Sơn

 

 

Điện lực Thuận Châu

 

 

 

88

Lường Văn Hùng

 

 

Điện lực Thuận Châu

 

 

 

89

Lương Quốc Tân

 

 

Giám đốc Điện lực TP Sơn La

 

 

 

90

Hà Ngọc Tuyến

 

 

Phó GĐ Điện lực TP Sơn La

 

 

 

91

Nguyễn Hải Nam

 

 

Phó GĐ Điện lực TP Sơn La  (T.Phòng: KDTH)

 

 

 

92

Hoàng Quốc Tín

 

 

Trưởng phòng: KH. KT, AT

 

 

 

93

Tô Thái Thành

 

 

KTVAT

 

 

 

94

Điêu Chính Phóng

 

 

Điện lực TP Sơn La

 

 

 

95

Lạc Quang Tuyến

 

 

Điện lực TP Sơn La

 

 

 

96

Hà Chính Nghĩa

 

 

Điện lực TP Sơn La