Đánh giá ngoài

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

20230325_CTĐT Công nghệ kỹ thuật ô tô.pdf (TẢI FILE).