Đánh giá ngoài

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (QĐ số 185/QĐ-KĐCL ngày 28/02/2023)

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Chung nhan CSGD 2023.pdf (TẢI FILE).