Giới thiệu chung

Sứ mệnh:
Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên là kênh kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường với các Cựu sinh viên trong và ngoài nước. Qua đó ...