Kết nối

Danh sách hội Cơ điện thành phố Hà Nội

 

STT 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ TRONG HỘI 

KHÓA HỌC 

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

EMAIL 

GHI CHÚ 

1

Đinh Thế Cảnh

Hội trưởng (Giáo viên CBCNV)

GV

 

0989342851

 

 

2

Nguyễn Văn Thái

Hội Trưởng 

GV

 

0913052039

thaivusta@gmail.com

 

3

Lê Kim Thắng

Hội phó

K1

 

0912464671

quytubodenhung1003@gmail.com

 

4

Nguyễn Xuân Mừng

Hội phó

K2

 

0983205195 0439761962

xuanmung47@yahoo.com

 

5

Lại Duy Quì

Hội phó (Hội trưởng K4)

K4

 

0915182852  0438291056

 

 

6

Nguyễn Doãn Thọ

Hội phó

K6

 

0913399503

k6bc11r@gmail.com

 

7

Đỗ Khắc Hồng

Hội phó (Hội trưởng K8)

K8

 

0904030003

hong_mesc@yahoo.com.vn

 

8

Nguyễn Văn Hùng-

Hội phó

K10

 

0918646666

nvhunghabeco@yahoo.com

 

9

Vũ Quý Đạc

Hội phó

GV

 

0913589756

vuquydac@gmail.com

 

10

Lê Đức Chín

Hội phó

K20

 

0903424847

 

 

11

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

01696391218

 

 

12

Nguyễn Thị Hường

 

 

 

0912140643

 

 

13

Lê Xuân Rao

 

GV

 

0913204394

 

 

14

Vũ Quang Sáng

 

GV

 

0912682268

 

 

15

Lương Quang Khải

 

GV

 

0913292376

 

 

16

Lê Bá Linh

 

K1

 

0944639798

 

 

17

Hoàng tập

 

K1

 

 

 

 

18

Nguyễn Hữu Bình

(Hội trưởng K2)

K2

 

0942103577

binhnhanhi@gmail.com

 

19

Nguyễn Hà Bình

 

K2

 

0913234232

 

 

20

Nguyễn Hữu Đức

 

K2

 

 

 

 

21

Kiều Ngọc Hạnh

 

K3

 

0913077655

 

 

22

Trần Quang Nhuận

 

K3

 

 

 

 

23

Nguyễn Văn Việt

 

K3

 

0913048807

 

 

24

Trần Thị Minh Anh

 

K3

 

0904373433

 

 

25

Nguyễn Văn Tiếp

 

K4

 

0903406520

 

 

26

Nguyễn Thanh Tiếp

 

K4

 

0904352430

 

 

27

Đào Quốc Việt

(Hội trưởng K5)

K5

 

0913215456

 

 

28

Lê Định

 

K5

 

0913230623

 

 

29

Dương văn Thành

 

K5

 

0913554944

 

 

30

Nguyễn Đình Chiến

 

K5

 

0913217233

 

 

31

Lê Thị Tuyết

 

K5

 

0912818784  0982472938

tuyetkimlien@gmail.com

 

32

Hồ Lê Thanh

(Hội trưởng K6)

K6

 

09034551710

 

 

33

Nguyễn Xuân Chính

 

K7

 

0913288963 0913288693

 

 

34

Nguyễn Tiến Cường

(Hội trưởng K7)

K7

 

0903466080

 

 

35

Hoàng Văn Cư

 

K7

 

0913587020

 

 

36

Lê Vinh Hoàn

 

K8

 

0903411596

 

 

37

Nguyễn Đăng Văn

 

K8

 

0913201175

 

 

38

Phùng Văn  Quang

 

K8

 

0913361257

phungvanquang.epu@gmail.com

 

39

Nguyễn Trọng Luân

(Hội trưởng K9)

K9

 

0976582742

danhaluan@yahoo.com.vn

 

40

Nguyễn Trọng Hoàng

 

K9

 

0903425559

 

 

41

Nguyễn Hữu Luân

 

K9

 

0913385239

 

 

42

Trác Tiến Dũng

 

K10

 

0974497322

 

 

43

Ông Đào Việt Dũng

 

K10

 

0913522107

k6bc11r@gmail.com  dhcodien@gmail.com  daovietdung.eaco@gmail.com

 

44

Nguyễn Thế Hiệp

 

K10

 

0903421721

 

 

45

Đỗ Thị Sơn

 

K10

 

0913210100

sondt@gmail.com

 

46

Trần Vũ Liệu

(Hội trưởng K10)

K10

 

0903295651

 

 

47

Lê Hồng Trường

(Hội trưởng K11)

K11

 

0913218303

 

 

48

Chu Minh Tú

 

K11

 

0912236068

chuminhtu@yahoo.com

 

49

Trần Công Tỉnh

 

K11

 

0913564934

 

 

50

Dương Thị Sinh

 

K11

 

0903209387

 

 

51

Nguyễn Văn Cơ

(Hội trưởng K12)

K12

 

0913356291

 

 

52

Phạm Minh Đức

 

K12

 

0903457736

al8798@yahoo.com

 

53

Cù Đức Anh

(Hội trưởng K13)

K13

 

0903471160

cuducanh.vncc@yahoo.com.vn

 

54

Bùi Sơn Long

 

K13

 

0913238049

 

 

55

Đồng Văn Bột

 

K13

 

0903405284

 

 

56

Hồ Ngọc Thạch

 

K14

 

0913237578

 

 

57

Nguyễn Văn Kham

 

K14

 

0904007557

 

 

58

Phùng Nguyễn Sơn

 

K14

 

0978468888

Pson62@gmail.com

 

59

Thái Phong Nhã

 

K14

 

0913284616

 

 

60

Dương Minh Hồng

(Hội trưởng K14)

K14

 

0913257340

 

 

61

Bùi Trọng Dũng

 

K15

 

0903430249

 

 

62

Tạ Thống Nhất

(Hội trưởng K15)

K15

 

0913213759

 

 

63

Lê Công Bình

 

K16

 

0913235328

 

 

64

Lê Minh Thái

 

K28

 

0904885008

 

 

65

Dương Vũ Khánh Linh

 

TC78

 

0953299379

 

 

66

Hoàng Thị Lan

 

TC73

 

01684684798