Tuyển dụng nhà trường

Tuyển sinh đi học Ba Lan 2023

Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Ba Lan

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Tuyen sinh du học Ba Lan 2023.pdf (TẢI FILE).