Tuyển dụng nhà trường

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023
Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định năm 2023. Tổng 20 suất học bổng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và 01 học bổng thực tập chuyên ngành. Hạn n...
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2023
Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2023. Tổng 10 suất học bổng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Hạn nộp hồ sơ trước 25/6/2023
Tuyển sinh đi học Liên Bang Nga năm 2023
Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo Tuyển sinh học bổng Hiệp định đi học tại Liên Bang Nga các trình độ Đại học và sau Đại học. Hạn đăng ký trước 20/03/2023
Tuyển sinh đi học Nhật Bản
Tuyển sinh CBVC đi học Thạc sĩ tại Nhật Bản
Tuyển sinh đi học Ba Lan 2023
Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Ba Lan
Thông báo số 851/TB-ĐHKTCN ngày 12/10/2022 về việc tuyển dụng việc làm đợt tháng 10/2022
Thông báo số 851/TB-ĐHKTCN ngày 12/10/2022 về việc tuyển dụng việc làm đợt tháng 10/2022
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệp thông báo tuyển dụng Giảng viên đợt 1-2016
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệp thông báo tuyển dụng Giảng viên đợt 1-2016