Tuyển sinh Đại học Chính quy

Thông báo về việc ghi mã ngành xét tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên trên phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

 

       Khi đăng ký xét tuyển trên phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thí sinh thực hiện đăng ký các nguyện vọng vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (DTK) phải nhập mã ngành xét tuyển theo mã tuyển sinh tương ứng các ngành như sau:

bf9522118cca5c9405db.jpg