Tuyển dụng quốc tế

Thông báo V/v tuyển dụng cán bộ nguồn tập đoàn KHKT Hồng Hải năm 2022

402-1.jpg402-2.jpg402-3.jpg