Tuyển dụng quốc tế

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp Tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Hà Ninh tuyển sinh liên tục các lớp Tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc. Khai giảng ngày 10, 16, 25 hàng tháng. Sinh viên hoàn thành chương trình học tiếng cam kết 100% được giới thiệu việc làm với mức lương hấp dẫn.