Tuyển dụng quốc tế

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp tiếng Nhật chương trình phối hợp với ICO group

Căn cứ nhu cầu thị trường lao động của các Doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về việc yêu cầu nguồn lao động chất lượng cao nhằm đáp ứng được trình độ ngoại ngữ để làm việc trong môi trường quốc tế; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hợp tác với Tập đoàn ICOgroup, Chi nhánh Thái Nguyên thông báo chương trình đào tạo ngoại ngữ Tiếng Nhật Bản