Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với học viên Thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên.

TB thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào ThS.jpg

xEM CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈMTB thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào ThS2.jpg