Tuyển dụng nhà trường

Tuyển sinh đi học Liên Bang Nga năm 2023

Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo Tuyển sinh học bổng Hiệp định đi học tại Liên Bang Nga các trình độ Đại học và sau Đại học. Hạn đăng ký trước 20/03/2023

Nội dung chi tiết xem file đính kèm