Tuyển dụng nhà trường

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệp thông báo tuyển dụng Giảng viên đợt 1-2016

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệp thông báo tuyển dụng Giảng viên đợt 1-2016

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

2016-06-27 so 107-TB-DHKTCN.pdf (TẢI FILE).