Tuyển dụng nhà trường

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2023

Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2023. Tổng 10 suất học bổng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Hạn nộp hồ sơ trước 25/6/2023

2023. maroc 1_page_1.jpg2023. maroc 1_page_2.jpg2023. maroc 1_page_3.jpg2023. maroc 1_page_4.jpg