Tin tức

Thông báo tuyển dụng Cán bộ nguồn Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology năm 2023
Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology tuyển dụng cán bộ nguồn là các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin phục...
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ô t...
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đào tạo Cử nhân hoặc Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về điện, điện tử để phân tích, giải quyết vấn đề và đá...
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính
Đào tạo cử nhân hoặc kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở về điện tử, công nghệ thông tin, kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật máy tính để...
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông là đào tạo các cử nhân/kỹ sư theo định hướng ứng dụng. Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ...
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn tri thức mới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, x...
Thiết kế, chế tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ khóa Cơ điện tử dùng cho các hệ thống yêu cầu bảo mật và bảo vệ cường độ cao.
CNĐT: PGS.TS. Phạm Thành Long Thành viên: Lê Thị Thu Thủy, Dương Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Chinh, Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Hoàng Hà