Tuyển dụng trong nước

Công ty Thương mại và Phát triển Năng lượng Việt tuyển dụng

Công ty Thương mại và Phát triển Năng lượng Việt tuyển dụng Kỹ sư cử nhân các ngành: Điện, điện tử, cơ điện, môi trường, xây dựng, kinh tế... Thời gian nộp hồ sơ trước 30/9/2024. Chi tiết theo file đính kèm

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

2024.06. TD cty Phat trien NL Viet.pdf (TẢI FILE).