Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (số 04/2016/TT-BGDT, ngày 14/3/2016).