Lịch tuần

Lịch tuần từ 19/06/2023 đến 25/06/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 19/06/2023 ĐẾN 25/06/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

19/06/2023

8h00

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Quốc tế

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Đỗ Văn Quân;

- VCNLĐ Khoa Quốc tế.

Khoa Quốc tế

PHT. Vũ Ngọc Pi

P101-A9

8h00

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Cơ khí

- Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thái Vĩnh;

- VCNLĐ Khoa Cơ khí.

Khoa Cơ khí

PHT. Trần Minh Đức

Phòng truyền thống khoa

8h30

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Điện

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Trần Thị Thu Huyền;

- VCNLĐ Khoa Điện.

Khoa Điện

Hiệu trưởng

P101-A16

14h00

Hội nghị viên Phòng Đào tạo

- Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Đỗ Văn Quân;

- VCNLĐ Phòng Đào tạo.

P. Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

14h00

Hội nghị viên chức, người lao động Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng;

- VCNLĐ Phòng KHCN&HTQT .

Phòng KHCN&HTQT

PHT. Vũ Ngọc Pi

PH2

15h00

Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm DVTH

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Lâm Hùng Sơn;

- VCNLĐ Trung tâm DVTH.

Trung tâm DVTH

Hiệu trưởng

P101-A16

Thứ 3

20/06/2023

7h30

Họp ban thường trực hội đồng công tác cán bộ

Ban thường trực Hội đồng công tác cán bộ (Theo QĐ số 2102/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/8/2022)

Phòng HCTC

Trưởng ban

PH1

Cả ngày

- Sáng từ 8h00

- Chiều từ 14h00

Họp Ban chấp hành đảng bộ mở rộng

-          Ban chấp hành Đảng bộ Trường;

-          Tập thể lãnh đạo Trường

-          Trưởng các đơn vị, đoàn thể

-          Bí thư các chi bộ;

Thư ký Hội đồng trường.

-Văn phòng Đảng ủy

-Hiệu trưởng

-Các đơn vị liên quan.

Bí thư Đảng ủy

PH1

8h00

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Điện tử

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng;

- VCNLĐ Khoa Điện tử.

Khoa Điện tử

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

P311-Nhà thí nghiệm

  14h00

Hạn cuối các đơn vị nộp báo cáo xếp loại chất lượng đơn vị và xếp loại viên chức, người lao động của đơn vị

Thứ 4

21/06/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

22/06/2023


 

8h00

Hội nghị về công tác thi đua  khen  thưởng  của ĐHTN

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện: lãnh đạo phòng  (bộ phận)  phụ trách công tác Thi đua, Khen thưởng   và chuyên viên được  phân  công  trực tiếp làm công tác TĐKT

Ban PCTĐ

PGĐ. Trần Viết Khanh

PH1- ĐHTN

14h00

Họp Hội đồng trường

- Đánh giá, xếp loại Viên chức thuộc thẩm quyền HĐT quản lý;

- Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.

-     - Các thành viên HĐT;

       - Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

Thư ký HĐT

 

Chủ tịch HĐT

PH1

Thứ 6

23/06/2023

8h00

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN 06 tháng đầu năm 2023 Trường  Đại  học  Kỹ thuật Công nghiệp

-Đoàn kiểm tra theo Quyết định  số  2016/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2023  của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

-Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT   Trường Đại  học  Kỹ  thuật  Công nghiệp;

-Chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN trong  danh  sách kiểm tra.

Ban KHCN&ĐN

PGĐ. Trần Thanh Vân

PH2-ĐHTN

 

14h00

Họp chuẩn bị cho HNVC năm học 2023-2024

- Ban giám hiệu

- Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 (Theo QĐ số 729/QĐ-ĐHKTCN ngày 19/5/2023)

- Trưởng các đơn vị, đoàn thể.

Tổ thư ký

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 7

24/06/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

25/06/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.