Đề tài cấp Cơ sở
STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2022

Điều khiển nguồn phân tán theo giá điện bậc thang.

TS. Nguyễn Minh Cường Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH18 11112
2 2022

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống các mô đun thực hành, thí nghiệm PLC - S7/1200.

TS. Đặng Danh Hoằng Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH19 11113
3 2022

Nghiên cứu, thiết kế, điều khiển hệ thống lắp ráp bu lông tự động.

ThS. Lại Thị Thanh Hoa Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH20 11114
4 2022

Nghiên cứu, thiết kế, điều khiển hệ thống lắp ráp bút bi tự động.

ThS. Lại Thị Thanh Hoa Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH21 11115
5 2022

Nghiên cứu, thiết kế xe điện chở hàng trong nhà xưởng.

TS. Nguyễn Thanh Tú Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH22 11116
6 2022

Nghiên cứu, thiết kế Mô hình hệ thống đèn thông minh.

TS. Nguyễn Thanh Tú Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH23 11117
7 2022

Thiết kế, chế tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ khóa Cơ điện tử dùng cho các hệ thống yêu cầu bảo mật và bảo vệ cường độ cao.

PGS.TS. Phạm Thành Long Đề tài cấp Cơ sở T2022-SHTT02 11123
8 2022

 Nghiên cứu tối ưu hóa thông số điều khiển máy in 3D dạng Delta.

Nguyễn Đăng Hào  Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH14 11108
9 2022

Nghiên cứu cơ tính của chi tiết in 3D sử dụng vật liệu nhựa chứa hạt nano.

Nguyễn Thị Thảo Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH15 11109
10 2022

Thiết kế bài giảng gắn liền mô hình thực hành STEM.

TS. Nguyễn Đăng Hào Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH16 11110
11 2022

Thiết kế, chế tạo bộ học tập động cơ V8 sử dụng công nghệ gia công bồi đắp.

Nguyễn Thị Thảo Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH17 11111
12 2022

Thiết kế bàn trưng bày sản phẩm vàng trang sức có bảo vệ chủ động .

Lê Thị Phương Thảo Đề tài cấp Cơ sở T2022-SHTT01 11122
13 2022

Thiết kế hệ điều khiển chuyển động dùng động cơ tuyến tính.

Đinh Văn Nghiệp Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH04 11118
14 2022

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt Kit hệ thống thí nghiệm thực hành PLC S7-1500 và truyền thông công nghiệp.

Đỗ Đức Tuấn Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH05 11119
15 2022

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ Kit hệ thống thí nghiệm thực hành PLC S7-1200.

Nguyễn Thị Thanh Nga Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH06 11120
16 2022

Thiết kế, chế tạo máy in 3D công nghệ FDM kết hợp mô đun điều khiển từ xa.

Lê Văn Nhất Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH07 11103
17 2022

Thiết kế, chế tạo máy in 3D đa năng kiểu CoreXY kết hợp đầu khắc laser.

Lê Văn Nhất Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH08 11104
18 2022

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình STEM động cơ diezen bốn kỳ.

PGS.TS. Phạm Thành Long Đề tài cấp Cơ sở T2022-ĐH10 11105
19 2022

Xây dựng Video hướng dẫn modul Thực hành hệ Servo thuộc học phần “Thực hành chuyên ngành TĐH XNCN”

TS. Đinh Văn Nghiệp  Đề tài cấp Cơ sở T2022-VD01 10986
20 2022

Xây dựng Video hướng dẫn modul Thực hành điều khiển truyền thông công nghiệp thuộc học phần “Thực hành chuyên ngành TĐH XNCN”

TS. Ngô Minh Đức  Đề tài cấp Cơ sở T2022-VD02 10987