Tin tức

Quyết định vv thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu
Quyết định vv thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu trình độ đại học có mục đích đào tạo những chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị,...