AUNQA

Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 của trường ĐHKTCN.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

3308_20220610051802395390.pdf (TẢI FILE).