Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Vũng Tàu

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

GHI CHÚ

1

Liểu Mai Sâm

Chủ tịch

K15I

VSP - VIETSOVPETRO

090 3877781

samlm.pt@vietsov.com.vn

 

2

Đinh Thị Trà

 

K7M

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

3

Phạm Văn Hoà

 

K8M

VSP - VIETSOVPETRO

091 4291089

hoapv.me@vietsov.com.vn

 

4

Trần Danh Thế

 

K8M

VSP - VIETSOVPETRO

091 9489033

thetd.me@vietsov.com.vn

 

5

Nguyễn Văn Giang

 

K8M

VSP - VIETSOVPETRO

 

giangnv.pt@vietsov.com.vn

 

6

Hoàng Hùng

 

K9I

VSP - VIETSOVPETRO

090 3720905

hungh.hq@vietsov.com.vn

 

7

Nguyễn Mạnh Cường

 

K10I

VSP - VIETSOVPETRO

090 3051956

cuongnm.cs@vietsov.com.vn

 

8

Trịnh Công Vương

 

K10M

VSP - VIETSOVPETRO

090 3804941

vuongtc.hq@vietsov.com.vn

 

9

Hoàng Việt Quân

 

K11I

VSP - VIETSOVPETRO

 

quanhv.pt@vietsov.com.vn

 

10

Đặng Kim Thao

 

K11I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

11

Lê Quốc Khánh

 

K11I

VSP - VIETSOVPETRO

091 3100845

khanhlq.fg@vietsov.com.vn

 

12

Lê Bật Hoan

 

K11I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

13

Phạm Văn Tế

 

K11I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

14

Ninh Viết Động

 

K11M

VSP - VIETSOVPETRO

090 3649897

dongnd,sd@vietsov.com.vn

 

15

Đỗ Ngọc Lâm

 

K11M

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

16

Nguyễn Văn Thường 

 

K12I

VSP - VIETSOVPETRO

 

thuongnv.dr@vietsov.com.vn

 

17

Đào Văn Minh

 

K12I

VSP - VIETSOVPETRO

093 8373104

 

 

18

Bùi Ánh Tuyết

 

K12M

VSP - VIETSOVPETRO

091 3659734

tuyetba.me@vietsov.com.vn

 

19

Phạm Công Phóng

 

K12M

VSP - VIETSOVPETRO

090 3170602

phongpc.me@vietsov.com.vn

 

20

Phạm Ngọc Cư

 

K12M

VSP - VIETSOVPETRO

091 3753950

cupn.me@vietsov.com.vn

 

21

Nguyễn Văn Bê

 

K13I

Trục vớt cứu hộ

 

 

 

22

Nguyễn Văn Phương

 

K13M

CTTNHH Cơ khí Tân Thành

090 3900013

 

 

23

Nguyễn Văn Chinh

 

K13M

VP Tỉnh Uỷ BRVT

091 8140123

 

 

24

Nguyễn Văn Hân

 

K13M

PV OIL - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG TÀU

 

 

 

25

Nguyễn Văn Quảng

 

K13M

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC - MC

091 8261605

quangnh@ptsc.com.vn

 

26

Ngô Văn Thắng

 

K13M

Đã nghỉ hưu

090 3911986

 

 

27

Điêu Kiên Cường

 

K14I

VSP - VIETSOVPETRO

091 3957121

cuongdk.hq@vietsov.com.vn

 

28

Bùi Quốc Huy

 

K14I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

29

Nguyễn Đức Dục

 

K14I

Sở KHCN -Bà Rịa Vũng tầu

098 2581927

 

 

30

Nguyễn Đình Thấn 

 

K2M

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

31

Đỗ Văn Hào

 

K15I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

32

Lê Huy Cường

 

K15I

 

 

 

 

33

Trần Quốc Bảo

 

K15I

PTSC-PORT

091 8000094

 

 

34

Bùi Lê Chương

 

K15M

VSP - VIETSOVPETRO

091 8215986

 

 

35

Trần Văn Hiền

 

K16I

VSP - VIETSOVPETRO

090 9006611

hientv.dr@vietsov.com.vn

 

36

Nguyễn Bảo Lâm

 

K16I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

37

Lê Minh Trường

 

K16I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

38

Hoàng Minh Thép

 

K16I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

39

Trần Đức Long

 

K16M

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

090 3938407

tranlong@pvc-ms.vn

 

40

Nguyễn Xuân Hùng

 

K16M

PVC-IC

090 3671436

nxhungvtvn@gmail.com

 

41

Bùi Cao Thanh

 

K17I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

42

Trần Xuân Hương

 

K17I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

43

Nguyễn Văn Nam

 

K17I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

44

Phạm Ngọc Châu

 

K17I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

45

Đặng Đình Yên

 

K17I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

46

Nguyễn xuân Thừa

 

K17I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

47

Nguyễn Thanh Long

 

K17I

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

098 3045058

Longnt@pvc-ms.vn

 

48

Nguyễn Quang Cường

 

K17M

Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 18/3 - CTY CP LILAMA 18

098 3064564

 

 

49

Nhữ Hồng Dương

 

K19M

VSP - VIETSOVPETRO

091 8168350

duongnh.dr@vietsov.com.vn

 

50

Lâm Văn Giang

 

K19M

VSP - VIETSOVPETRO

 

gianglv.dr@vietsov.com.vn

 

51

Đinh Văn Ngọc

 

K19M

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

52

Hồ Nguyên Khôi

 

K19M

VSP - VIETSOVPETRO

 

khoihn.me@vietsov.com.vn

 

53

Nguyễn Văn Lương

 

K19M

VSP - VIETSOVPETRO

090 9335603

luongnv.me@vietsov.com.vn

 

54

Nguyễn Thế Dũng

 

K22I

C.Ty CP xây lắp đường ống bể chứa dầu khí - PVC-PT - Tổng C.Ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam

091 8001366

 

 

55

Hoàng Văn Tỉnh

 

K23I

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JS CO.
      

 091 3129 574

tinhpv@gmail.com

 

56

Đỗ Tuấn Anh

 

K24M

 

091 8405750

anhdt.dr@vietsov.com.vn

 

57

Trần Tiến

 

K25M

Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 18/3 - CTY CP LILAMA 18

091 3840028

tientran183@yahoo.com

 

58

Phan Thanh Sơn

 

K25M

Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí - PV SHIPYARD

 

 

 

59

Ngô Minh Hải

 

K26I

VSP - VIETSOVPETRO

 

hainm.me@vietsov.com.vn

 

60

Nguyễn Xuân Trường

 

K26I

Tổng công ty hải sản VN

090 3627815

xuantruongvbhp@yahoo.com.vn

 

61

Nguyễn Quang Anh

 

K26I

Công ty bột mỳ Mecong

091 8034486

 

 

62

Mai Xuân Tùng

 

K26I

Cục HQ-BR VT

090 2076868

 

 

63

Ngô Duy Quyết

 

K26M

Đại Hùng

098 2909267

quyetld@pvep-poc.com.vn

 

64

Nguyễn Khánh Long

 

K26M

Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 18/3 - CTY CP LILAMA 18

091 3172210

khanhlongvt@yahoo.com

 

65

Mai Thanh Toàn

 

K27M

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC - MC

091 3793505

toanthanmai@ptsc.com.vn

 

66

Hoàng Duy Phước

 

K27M

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

094 9719654

hoangphuoc@pvc-ms.vn

 

67

Ngô Đức Thế

 

K27M

C.Ty CP xây lắp đường ống bể chứa dầu khí - PVC-PT - Tổng C.Ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam

098 2787896

 

 

68

Lê Văn Trường

 

K29

Cơ khí Phước Sơn

094 9629755

truonglv@pscmc.vn

 

69

Đặng Trung Du

 

K29IB

Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí PVD-Drilling

093 9038505

dudt@pvdrilling.vn

 

70

Phạm Thái

 

K30I

VSP - VIETSOVPETRO

 

 

 

71

Phạm Đăng Khoa

 

K30I

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC - MC

093 8411967

 

 

72

Quản Đức Hạnh

 

K30M

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC - MC

091 8402791

hanhquan@ptsc.com.vn

 

73

Phan Hồng Hải

 

K30M

HLJOC

090 9025874

PHHai@HLHVJOC.COM.VN

 

74

Nguyễn Đình Thắng

 

K31IB

VSP - VIETSOVPETRO

098 5221669

 

 

75

Hà Minh Tiến

 

K31ID

Đại Hùng Company

096 9780309

tienhm@pvep-poc.com.vn

 

76

Lê Minh Kiên

 

K32I

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

091 8331486

lekien@pvc-ms.vn

 

77

Đỗ Hữu Vượng

 

K34M

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

090 8912698

dohuuvuong79@gmail.com

 

78

Đỗ Thanh Hải

 

K34M

PVE

098 8812096

haidt@pve.vn

 

79

Cao Văn Hoà

 

K34MD

Vietgas

098 3103258

hoacv.ct@pvgas.com.vn

 

80

Đô Đức Mạnh

 

K37

 

093 7079616

 

 

81

Nguyễn Trọng Vĩnh

 

K37IC

 

098 6833068

 

 

82

Nguyễn Thị Phượng

 

K37ID

PVE

091 8830477

phuongnt@pve.vn

 

83

Hồ Đăng Duy

 

K38MA

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

098 4087791

dangduy@pvc-ms.vn

 

84

Hoàng Văn Dũng

 

K38MB

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

098 5324863

hoangdung@pvc-ms.vn

 

85

Đinh Thế Mạnh

 

K38MB

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

0168 8761862

themanh@pvc-ms.vn

 

86

Nguyễn Văn Hùng

 

K38MB

PTSC MC

 

 

 

87

Nguyễn Văn Kiên

 

K38MB

PVGAS

097 7046605

 

 

88

Nguyễn Hùng Mạnh

 

K38MC

Alpha DK

097 7778259

manh-nh@dkengineering.com.vn

 

89

Nguyễn Văn Huyền

 

K38ME

PVC(Nhơn Trạch)

 

 

 

90

Nguyễn Văn Quang

 

K38ME

PVSHIPYARD

 

 

 

91

Nguyễn Trọng Trinh

 

K39ME

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

097 9673418

trongtrinh@pvc-ms.vn

 

92

Đinh Trọng Viên

 

K40

 

093 7586255

 

 

93

Nguyễn Hữu Thắng

 

K40 

 

098 7875872

thangnh.sd@vietsov.com.vn

 

94

Đào Xuân Trường

 

K40M

Cty Công trình đô thị VT

097 5025123

xuantruonghn@gmail.com.vn

 

95

Vũ Vinh Hiền

 

K40MA

PVC-MS Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

097 8626426

hienvv@pvc-ms.vn

 

96

Nguyễn Trường Thi

 

NH89

PVC

091 8904326

thint@pvc-ms.vn

 

97

Trần T. Phương Nga

 

NH89

PVC

 

 

 

98

Đặng Thi Kim

 

NH90

Vietgas

098 2887779

kim.dt@pvgas.com.vn

 

99

Phạm Việt Hùng

 

NH 90

Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 18/3 - CTY CP LILAMA 18

093 3515866

 

 

100

Trần Duy Đông

 

CT87M

VSP - VIETSOVPETRO

090 8429535

dongtd.pt@vietsov.com.vn

 

101

Điêu văn Trường

 

CT87I

VSP - VIETSOVPETRO

090 3830001

truongdv.me@vietsov.com.vn

 

102

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

CĐ92

PTSC Off-Shore

091 8411940

 

 

103

Nguyễn Văn Trung

 

CĐ2001

 

 

 

 

104

Nguyễn Thị Hoa

 

SK7M

CĐ DẦU KHÍ

 

 

 

105

Nguyễn Văn Thắng

 

SK7M

Phú Mỹ

 

 

 

106

Phạm Dương

 

Thầy giáo

PVC

064 3834591

 

 

107

Tạ Quang Luyên

 

Thầy giáo

Trường cộng đồng- BRVT

091 5661635

 

 

108

Đào Đức Mạnh

 

 

 

 

manhdd.sd@vietsov.com.vn