Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Lào Cai

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

GHI CHÚ

1

Hoàng Thái Dương

Ủy viên BCH hội

K22I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3270138

  

  

2

Trần Xuân Cộng

 

K7IB

 

091 3287060

 

 

3

Đỗ Đình Tiến

 

K9I

 

 

 

 

4

Hoàng Bá Tấn

 

K13M

TP Quản lý năng lượng, Sở Công Thương

093 1287380

 

 

5

Nguyễn Tiến Dũng

 

K13M

BQL KCN

091 2161455

 

 

6

Nguyễn Huy Trung

 

K14M

PCT HĐQT, Công ty CP TĐ Lào Cai

091 3287235

 

 

7

Nguyễn Văn Thuỷ

 

K16M

Chánh VP, công ty Điện lực Lào Cai

096 3200686

 

 

8

Đặng Tiến Minh (cận)

 

K17M

PGĐ, Công ty Khoáng Sản

091 3047134

 

 

9

Nguyễn Anh Tú

 

K19M

PTGĐ, LD Đồng

091 3287234

 

 

10

Phạm Xuân Hằng

 

K20M

LD Vật liệu xây dựng

091 2132214

 

 

11

Nguyễn Quốc Hùng

 

K21I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3638666

 

 

12

Nguyễn Hồng Nam

 

K21M

PT chi cục đo lường, SỞ KHCN-MT

098 6937546

 

 

13

Hoàng Thị Thảo

 

K21M

Công ty cấp thoát nước

 

 

 

14

Lê Văn Tâm

 

K21M

Bưu điện Tỉnh Lào Cai

091 2559567

 

 

15

Tạ Quốc Hùng

 

K22I

Thanh tra tỉnh

091 3517577

 

 

16

Nguyễn Huy Hưng

 

K22I

Trưởng phòng điều độ, công ty Điện lực Lào Cai

096 3157986

 

 

17

Nguyễn Văn Tuyên

 

K22M

GĐ, công ty TNHH-Nguyệt Minh

091 2247685

 

 

18

Phan Tử Lượng

 

K24I

GĐ, công ty Điện lực Lào Cai

096 3000099

 

 

19

Dương Phong Vũ

 

K25

Sở Công Thương

 

 

 

20

Hà Minh Tân

 

K25M

GĐ TT kiểm định CLHH, SỞ KHCN-MT

091 3016239

 

 

21

Nguyễn Ngọc Sơn

 

K27I

GĐ thủy điện Cốc San, Công ty Khoáng Sản

098 3265974

 

 

22

Hà Thượng Sỹ

 

K27I

TP Internet, công ty Điện lực Lào Cai

096 3202999

 

 

23

Trần Tất Thắng

 

K28I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3668555

 

 

24

Nguyễn Văn Minh

 

K28M

PA81 Công an tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai

091 2299125

 

 

25

Ngô Văn Thái

 

K29I

Quản đốc, Công ty Liên Sơn

091 2368865

 

 

26

Đặng Thế Hà

 

K29I

GĐ chi nhánh, XNĐ Cao thế Miền Bắc

091 2394171

 

 

27

Mã Văn Xuân

 

K29M

BQL NMT Bắc Nhạc Sơn

091 2793699

 

 

28

Đỗ Văn Huyên

 

K30I

PA81 Công an tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai

091 2132157

 

 

29

Nguyễn Trung Kiên

 

K30I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3433694

 

 

30

Nguyễn Minh Hiếu

 

K31I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3054888

 

 

31

Vũ Thành Sơn

 

K31I

PGĐ Điện lực Bảo Yên, công ty Điện lực Lào Cai

096 3135800

 

 

32

Hoàng Ngọc Anh

 

K31ID

Sở KHCN-MT

 

 

 

33

Từ Thị Minh

 

K32I

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

34

Phạm Văn Thành

 

K32I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3039858

 

 

35

Vũ Mạnh Khải

 

K32I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3800666

 

 

36

Đỗ Anh Dũng

 

K33I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3645555

 

 

37

Hà Văn Cường

 

K33I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3589668

 

 

38

Nguyễn Cảnh Dũng

 

K33I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 8066668

 

 

39

Hoàng Văn Điệp

 

K33M

NM Xi măng Lào Cai

091 2270706

 

 

40

Nguyễn Ngọc Cường

 

K34I

Công ty Điện lực Lào Cai

020 2200866

 

 

41

Vũ Minh Thuận

 

K34I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 2012300

 

 

42

Hoàng Trung Kiên

 

K34M

Công ty Viễn thông Lào Cai

091 2024268

 

 

43

Đỗ Anh Tuấn

 

K35I

Cty Thuỷ Điện Nậm Hô

096 3383838

 

 

44

Trần Công Dũng

 

K35I

PP KHVT, công ty Điện lực Lào Cai

096 3666222

 

 

45

Nguyễn Thị Dung

 

K35I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3900909

 

 

46

Lê Ngọc Thành

 

I5

PQĐ PX TN, Công ty Điện lực Lào Cai

096 3442379

 

 

47

Cù Bích Ngà

 

NH90C

Công ty cấp thoát nước

 

 

 

48

Đặng Minh Huệ

 

TC92

Giám đốc Điện lực Sa Pa, công ty Điện lực Lào Cai

096 3247568

 

 

49

Nguyễn Văn Nhân

 

TC06I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3888587

 

 

50

Phạm Văn Hoà

 

TC06I

TP Kinh doanh, công ty Điện lực Lào Cai

096 3705469

 

 

51

Nguyễn Anh Dũng

 

TC06I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3583888

 

 

52

Trần Văn Thoan

 

TC06I

TP KD Điện lực Bắc Hà, công ty Điện lực Lào Cai

096 3568676

 

 

53

Nguyễn Bá Ngà

 

TC06I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3888686

 

 

54

Vũ Đức Toàn

 

TC06I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3677352

 

 

55

Nguyễn Thanh Tùng

 

TC06I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3756999

 

 

56

Nguyễn Văn Du

 

TC06I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3856888

 

 

57

Đỗ Xuân Chiến

 

CT81I

PGĐ điện lực Bát Xát, công ty Điện lực Lào Cai

096 3205599

 

 

58

Trần Văn Kết

 

CT83I

GĐ TĐ Ngòi đường, Công ty CP TĐ Lào Cai

098 8465257

 

 

59

Vũ Ngọc Hùng

 

CT86I

Giám đốc, Công ty TNHH-TVCN

 

 

 

60

Đinh Công Nhật

 

CT86I

PGĐ Kỹ thuật, công ty Điện lực Lào Cai

096 3230386

 

 

61

Nguyễn Trương Vương

 

CT93

PGĐ Điện lực Bắc Hà, công ty Điện lực Lào Cai

096 3555422

 

 

62

Phạm Tiến Khoa

 

CT96

LD Vật liệu xây dựng

 

 

 

63

Nguyễn Anh Tuấn

 

CT97I

PGĐ, công ty Điện lực Lào Cai

096 3287656

 

 

64

Nguyễn Ngọc Tháp

 

CT97I

PP điều độ, công ty Điện lực Lào Cai

096 2012315

 

 

65

Lương Trường An

 

CT97I

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3359964

 

 

66

Nguyễn Quốc Hiển

 

CD96

XNĐ Cao thế Miền Bắc

 

 

 

67

Nguyễn Việt Hải

 

CD97

NM Xi măng Lào Cai

 

 

 

68

Lưu Mạnh Cường

 

CD97

NM Xi măng Lào Cai

 

 

 

69

Trần Mạnh Hùng

 

CD98

Công ty Điện lực Lào Cai

020 2200800

 

 

70

Nguyễn Hải Tùng

 

CH1

Phó phòng, Kinh tế Hạ tầng Bát Xát

094 3254969

 

 

71

Lương Minh Tân

 

CH2

SỞ KHCN-MT

 

 

 

72

Nguyễn Anh Chuyên

 

CH3

Chánh VP, UBND huyện Bảo Yên

091 2456861

 

 

73

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

Phó phòng, Sở Công Thương

091 3287635

 

 

74

Lê Trường Giang

 

 

Công ty Khoáng Sản

 

 

 

75

Việt Anh

 

 

BQL KCN

 

 

 

76

Dương Quốc Hội

 

 

Xưởng thiết kế, Công ty TVXD Dân dụng - CN

 

 

 

77

Cảnh

 

 

Phó phòng đào tạo, Trường Dạy nghề Lào Cai

 

 

 

78

Bình

 

 

Trường Dạy nghề Lào Cai

 

 

 

79

Đinh Công Tiến

 

 

Công ty CP TĐ Lào Cai

097 6490180

 

 

80

Nguyễn Ngọc Lộc

 

 

Công ty CP TĐ Lào Cai

091 2456861

 

 

81

Trương Đức Đông

 

 

PGĐ TĐ Ngòi đường, Công ty CP TĐ Lào Cai

 

 

 

82

Vũ Hữu Thắng

 

 

Sở TT truyền thông

097 5230135

 

 

83

Nguyễn Văn Thuỷ

 

 

Cty Truyền Tải

091 2191094

 

 

84

Hải

 

 

Mỏ đồng Sinh Quyền

 

 

 

85

Minh

 

 

Tuyển đồng

 

 

 

86

Đào Thế Mạnh

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3389029

 

 

87

Trần Quốc Huy

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

88

Đinh Công Hoan

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 2677666

 

 

89

Nguyễn Khắc Hưng

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

90

Lưu Ngọc Phước

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3285172

 

 

91

Đỗ Hữu Dục

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3865999

 

 

92

Khẩm Thị Xuyến

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

93

Phùng Anh Phương

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

94

Trần Ngọc Cường

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3508999

 

 

95

Đào Quốc Khánh

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3843999

 

 

96

Trần Văn Thức

 

 

QĐ PX TN, Công ty Điện lực Lào Cai

096 3822888

 

 

97

Phạm Văn Trọng

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3070877

 

 

98

Bùi Thuý Vân

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

99

Sùng Văn Dỉn

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

020 2200559

 

 

100

Nguyễn Phúc Hưởng

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

096 3123145

 

 

101

Trần NgọcTiệp

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

102

Trần Khánh

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

103

Nguyễn Tiến Đông

 

 

Công ty Điện lực Lào Cai