Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Lạng Sơn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

GHI CHÚ

1

Vi Lê Thành

Hội trưởng

K14I

Giám đốc, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012838

 

 

         

0913277634

   

2

Trần Tiến Minh

Hội phó

K11I

Giám đốc, Ban kinh tế cửa khẩu

0913393039

 

 

3

Trần Việt Di

Hội phó

K21I

Giám đốc, Công ty cổ phần DLXNK

0913277666

 

 

4

Vũ Tường Bình

Hội phó

K14M

Hưu trí, cán bộ hưu trí Thành Phố

0912085652

 

 

5

Lã Phính San

Ủy viên BCH hội

K6M

Hưu trí, cán bộ Hưu trí Thành Phố

0912087634

 

 

6

Nguyễn Đắc Thuỷ

Ủy viên BCH hội

K10I

Phó Giám đốc, Sở Công Thương

0913590363

 

 

7

Trần Chính Hùng

Ủy viên BCH hội

K12M

Giám đốc, XLĐ

0912192145

 

 

6

Nguyễn Tá Dân

Ủy viên BCH hội

 

Trưởng phòng Tổ chức, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962011469

 

 

9

Đinh Ngọc Điển

Thủ quĩ

TC97I

Trưởng phòng KTGSMBĐ, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0913199862

 

 

10

Đàm Thuyết

 

K6M

Thành Phố

0914777386

 

 

11

Lương Đình Niệm

 

K10I

Trưởng phòng QLĐN, Sở Công Thương

0942575699

 

 

12

Mông Quyền

 

K11M

Phòng KTHT Văn Lãng

0912012475

 

 

13

Hoàng Văn Sóng

 

K11M

Thành Phố

01689203512

 

 

14

Hoàng Ngọc Hải

 

K12

Chi Lăng

0983257068

 

 

15

Hoàng Văn Hồng

 

K12M

Giám đốc, Điện lực Văn Quan, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963063568

 

 

16

Bế Văn Bảo

 

K12M

Phó chánh thanh tra, Sở Công Thương

0915824687

 

 

17

Lâm Phi Khanh

 

K12M

Công ty cổ phần TMLS

0913277686

 

 

18

Hoàng Văn Ái

 

K13

Thành phố Lạng Sơn

0976513241

 

 

19

Trần Quang Thìn

 

K13I

Giám đốc Công ty Hóa chất Vĩnh Thịnh

0913285658

 

 

20

Trần Văn Vinh

 

K13M

Công ty cơ khí cơ điện

0915274236

 

 

21

Lương Văn Cường

 

K14

Giám đốc, Điện lực Tràng Định, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963352388

 

 

22

Nguyễn Đăng Dũng

 

K14

Giám đốc, Điện lực Chi Lăng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012800

 

 

23

Lê Văn Thanh

 

K14I

Chuyên viên, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0912044098

 

 

24

Lương Văn Long

 

K14I

Ban kiểm tra tỉnh

0915274252

 

 

25

Lê Quốc Hùng

 

K14I

TTKCông

0982871674

 

 

26

Lành Tiến Cường

 

K14I

Thành Phố

0912192768

 

 

27

Phạm Văn Kim

 

K14I

Thành phố Lạng Sơn

0913299926

 

 

28

La Quốc Vinh

 

K14M

Trưởng phòng Nội vụ, Điện lực Tràng Định, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0984324259

 

 

29

Nguyễn Văn Thu

 

K14M

Thành Phố

0912192736

 

 

30

Lô Văn Hơn

 

K15I

Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963246676

 

 

31

Dương Văn Tuấn

 

K15I

Phó Giám đốc, Điện lực Hữu Lũng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963929586

 

 

32

Nguyễn Thanh Bình

 

K15M

Thành Phố

0903909200

 

 

33

Nguyễn Văn An

 

K15M

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại

0903235388

 

 

34

Huỳnh Đức Dũng

 

K16

Thành Phố

0974444313

 

 

35

Dương Doãn Chầu

 

K16I

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Điện lực Bình Gia, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0943249816

 

 

36

Lương Minh Cường

 

K16M

Thành Phố

0913295938

 

 

37

Bế Xuân Trường

 

K17

Chi Lăng

01684973224

 

 

38

Lý Văn Họp

 

K17

Trưởng phòng An toàn, Công ty than Na Dương

0915537617

 

 

39

Bế Xuân Hồng

 

K17

Phó giám đốc, Nông trường Chè Thái Bình Đình Lập

0982226126

 

 

40

Triệu Văn Nằng

 

K17I

Phó phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963203499

 

 

41

Phạm Hữu Nguyên

 

K17I

Công nhân PXĐT, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963098668

 

 

42

Hoàng Văn Xuân

 

K17I

Cán bộ kỹ thuật, Điện lực Văn Quan, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963201569

 

 

43

Hoàng Công Bằng

 

K20

 

01234778889

 

 

44

Lê Mạnh Quân

 

K21

Công ty Nhiệt Điện Na Dương

0912462586

 

 

45

Dương Công Toại

 

K21I

Công ty cổ phần DLXNK

01675867572

 

 

46

Chu Đức Minh

 

K21M

Giám đốc, Công ty cổ phần Minh Đăng

0988733159

 

 

47

Triệu Mạnh Hà

 

K21M

Doanh nghiệp tư nhân

0976868666

 

 

48

Lăng Văn Trung

 

K22I

Phó Quản đốc PXĐT, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963711655

 

 

49

Mông Thu Hường

 

K22M

Thành Phố

0982813652

 

 

50

Ngọc Anh Tú

 

K22M

Thành Phố

0912714666

 

 

51

Nguyễn Quyết Thắng

 

K22M

Thành Phố

0982231966

 

 

52

Nguyễn Tuấn Anh

 

K22M

Thành Phố

0983012668

 

 

53

Nguyễn Đức Đoàn

 

K22M

Thành Phố

0916671388

 

 

54

Vi Công Hữu

 

K22M

Đồng Đăng

01686167676

 

 

55

Hoàng Văn Sĩ

 

K22M

UBND huyện Cao Lộc

0984822097

 

 

56

Hoàng Ngọc Biên

 

K23

TTKCông

0988504045

 

 

57

Nguyễn Thanh Hải

 

K24I

Trưởng phòng điều độ, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012829

 

 

58

Trần Tuấn Khanh

 

K25I

Chủ tịch công đoàn - CVP, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012818

 

 

59

Hoàng Minh Hùng

 

K26

Phó Giám đốc Điện lực Cao Lộc, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012803

 

 

60

Bế Văn Toàn

 

K29

Cán bộ kỹ thuật, Điện lực Văn Lãng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963220636

 

 

61

Hoàng Văn Thìn

 

K29I

Giám đốc, Điện lực Bình Gia, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0912813813

 

 

62

Đoàn Văn Chè

 

K30

Công ty cổ phần Song Quang

0916633898

 

 

63

Mai Hiền Đệ

 

K31I

TVXDLS

0912334437

 

 

64

Nguyễn Thái Sơn

 

K32I

Chuyên viên, phòng điều độ, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012769

 

 

65

Vũ Hải Phong

 

K32I

Trưởng phòng QLXD, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963962888

 

 

66

Phạn Văn Hoà

 

K32I

Giám đốc, Điện lực Thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963879357

 

 

67

Đỗ Ngọc Hiếu

 

K33

Công ty than Na Dương

0985833529

 

 

68

Triệu Chiến Thắng

 

K33

Công ty than Na Dương

0989857878

 

 

69

Lý Thanh Tú

 

K33ID

Chuyên viên phòng QLXD, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963668866

 

 

70

Lê Văn Dũng

 

K33ID

Giám đốc, Công ty Phương Linh

0912289356

 

 

71

Lê Lệnh Thuận

 

K34

Ban Quản lý ĐTXD hạ tầng

0989132666

 

 

72

Đào Xuân Thanh

 

K34I

Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực Tràng Định, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963080480

 

 

73

Hoàng Văn Mạnh

 

K35M

Công ty than Na Dương

0986938215

 

 

74

Hoàng Văn Giáo

 

K36M

TTKCông

0946099389

 

 

75

Mã Minh Tú

 

K37I

Chuyên viên, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963050280

 

 

76

Dương Hữu Tuân

 

K39I

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Điện lực Bình Gia, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0949301569

 

 

77

Nguyễn Minh Huấn

 

K39IA

Sở Khoa học công nghệ

0915311828

 

 

78

Nguyễn Văn Toản

 

K40IE

Công ty XM Lạng Sơn

0988774155

 

 

79

Vũ Đăng Ân

 

K40M

Công ty XM Lạng Sơn

0985440004

 

 

80

Vy Tấn Mỹ

 

K41TĐH

Chuyên viên, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963240586

 

 

81

Nông Thế Chung

 

K43

Cán bộ kỹ thuật, Điện lực Hữu Lũng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0972628088

 

 

82

Nguyễn Tuấn Anh

 

NH89

Phó giám đốc, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963116116

 

 

83

Đỗ Mạnh Long

 

NH89

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Điện lực Cao Lộc, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963212818

 

 

84

Trần Anh Thuần

 

NH91C

TTKCông

0948673100

 

 

85

Lê Minh Ngọc

 

TC95

Chuyên viên B11, EVNNPC-B11

0963244688

 

 

86

Nguyễn Văn Chương

 

TC95

Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963668558

 

 

87

Trần Xuân Quảng

 

TC95

Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963696968

 

 

88

Mai Văn Nguyên

 

TC96

Kỹ thuật viên An toàn, Điện lực Thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0915035799

 

 

89

Trần Văn Ninh

 

TC96

Phó Giám đốc, Điện lực Hữu Lũng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

00963117141

 

 

90

Hoàng Văn Cường

 

TC97

Cán bộ kỹ thuật PXĐT, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012776

 

 

91

Lương Minh Đức

 

TC97

Giáo viên, Trung cấp Việt Đức

0912373646

 

 

92

Phạm Đức Cường

 

TC2000

Chuyên viên phòng QLXD, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0989450203

 

 

93

Trương Xuân Dũng

 

TC2000

75 Lê Đại Hành

0936669538

 

 

94

Nông Thế Học

 

TC2000I

Xây Lắp điện

01228312585

 

 

95

Khúc Văn Đức

 

TC2001

Phó Giám đốc TTKĐ, Sở Khoa học công nghệ

0913295895

 

 

96

Lăng Việt Hùng

 

TC2001

Công ty cổ phần DLXNK

0913299313

 

 

97

Nguyễn Hồng Minh

 

TC2002

Giám đốc, Điện lực Văn Lãng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0968592888

 

 

98

Vũ Đình Toản

 

TC2008

Phó giám đốc, Điện lực Văn Lãng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963636685

 

 

99

Mai Văn Toàn

 

CT85I

Đội trưởng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963119686

 

 

100

Phùng Văn Tới

 

LS03I

Phó phòng điều độ, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963568919

 

 

101

Hoàng Văn Công

 

LS03I

Phó trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963333818

 

 

102

Nguyễn Vân Anh

 

LS03I

Chuyên viên, Công Điện lực-KTĐ

0963996881

 

 

103

Lê Văn Sản

 

LS03I

Chuyên viên phòng QLXD, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963288919

 

 

104

Trần Văn Đảng

 

LS03I

Trưởng phòng, Điện lực Thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963865568

 

 

105

Ngô Đức Tuấn

 

LS03I

Phó Giám đốc, Điện lực Thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963703686

 

 

106

Trần Văn Nghĩa

 

LS03I

Đội trưởng, Điện lực Thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0913143488

 

 

107

Vũ Quang Vinh

 

LS03I

Phó Giám đốc, Điện lực Hữu Lũng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963333286

 

 

108

Ngô Quang Đức

 

LS03I

Phó giám đốc, Điện lực Chi Lăng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963175666

 

 

109

Đặng Tiến Hiệp

 

LS03I

Phó giám đốc, Điện lực Văn Quan, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963038151

 

 

110

Nguyễn Văn Viễn

 

LS03I

Phó giám đốc, Điện lực Văn Lãng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962613888

 

 

111

Trần Hùng Cường

 

LS03I

Phó Trưởng phòng QLĐN, Sở Công Thương

0913302262

 

 

112

Lê Song Giang

 

LS03I

Cán bộ TTKĐ, Sở Khoa học công nghệ

0912247145

 

 

113

Nguyễn Văn Quyết

 

LS03I

Phó giám đốc, Nhà máy nước

0982025688

 

 

114

Nguyễn Văn Giang

 

LS03I

Tập đoàn viễn thông (VMS)

0906164838

 

 

115

Phạm Công Hùng

 

LS03I

Xây Lắp điện

0936189808

 

 

116

Nguyễn Văn Ngọc

 

LS03I

Xây Lắp điện

0984335008

 

 

117

Nguyễn Thị Hải

 

LS03I

Xây Lắp điện

0936189858

 

 

118

Nguyễn Văn  Hữu

 

LS03I

Công ty XM Lạng Sơn

912100215

 

 

119

Lục Văn Bằng

 

LS03I

Giám đốc, Công ty cổ phần Định Sơn

0914969559

 

 

120

Phạm Ngọc Thạch

 

CĐ96I

TVXDLS

0915621431

 

 

121

Hoàng Nam Tiến

 

CS2

Thành Phố

0936188928

 

 

122

Phạm Đức Bền

 

HC09I

Chuyên viên, Công Điện lực-KTĐ

0968399668

 

 

123

Nguyễn Văn Tuấn

 

KVO

Thành phố Lạng Sơn

0913277669

 

 

124

Vũ Khánh Toàn

 

 

Phó giám đốc, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0962012789

 

 

125

Trần Kiến Thiết

 

 

Trưởng phòng Vật tư, Công ty Điện lực Lạng Sơn

0963990909

 

 

126

Lê Trần Tuấn

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn

09636816618

 

 

127

Nguyễn Văn Ngọc

 

 

Hưu trí, Sở Công Thương

0912157124

 

 

128

Nguyễn Trường Sơn

 

 

PKT hạ tầng UBND huyện Đình Lập

0988687610