Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Hòa Bình

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

GHI CHÚ

1

Hà Văn Dần

Hội trưởng

 

Giám đốc, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

2

Nguyễn Văn Giáp

 

 

Phó Giám đốc, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

3

Hoàng Quốc Tuấn

 

 

Trưởng phòng QLXD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

4

Hoàng Minh Hợi

 

 

Trưởng phòng CNTT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

5

Nguyễn Thế Hùng

 

K28I

Trưởng phòng KHĐT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

6

Nguyễn Hữu Trung

 

 

Trưởng phòng ĐĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

7

Vũ Đức Dũng

 

 

P. KHĐT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

8

Đoàn Bá Long

 

 

P. KHĐT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

9

Nguyễn Văn Long

 

 

P. KHĐT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

10

Hoàng Mạnh Tăng

 

 

P. QLXD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

11

Nguyễn Văn Kiên

 

 

P. QLXD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

12

Hoàng Anh Tuấn

 

 

P. QLXD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

13

Nguyễn Thị Liên

 

 

P. KTVH, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

14

Nguyễn Tiến Nhất

 

 

P. KTVH, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

15

Vũ Hồng Sáu

 

 

P. KTVH, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

16

Bùi Ngọc Tuấn

 

 

P. KTVH, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

17

Chị Oanh

 

 

P. KTVH, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

18

Lê Anh Tuấn

 

 

P. ĐĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

19

Xa Văn Hà

 

 

P. ĐĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

20

Nguyễn Đức Tuấn

 

 

P. ĐĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

21

Lưu Huy Hoàng

 

 

Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

22

Nguyễn Hồng Quyên

 

 

P. KD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

23

Đỗ Văn Ngọc

 

 

P. KD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

24

Ông Thi Thái

 

 

P. KD, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

25

Lưu Thu Hạnh

 

 

P. TCLĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

26

Đặng Thị Sim

 

 

P. TCLĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

27

Mai Quốc Mười

 

 

P. TTPC, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

28

Nguyễn Luận Cương

 

 

P. TTAT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

29

Nguyễn Đặng Thái

 

 

P. TTAT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

30

Lê Tuấn Giang

 

 

P. CNTT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

31

Vũ Thanh Lâm

 

 

P. TTKT, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

32

Nguyễn Thanh Bình

 

 

P. KTMBĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

33

Nguyễn Văn Tuân

 

 

P. KTMBĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

34

Vương Văn Hùng

 

 

P. KTMBĐ, Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 

35

Mai Quốc Mười

 

 

Giám đốc, Điện lực Đà Bắc

 

36

Hồ Thọ Khoa

 

 

TP. KH - KT, Điện lực Đà Bắc

 

37

Đinh Đức Thướng

 

 

TP. KH - KT, Điện lực Lương Sơn

 

38

Hoàng Thế Lích

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Lương Sơn

 

39

Nguyễn Hồng Hải

 

 

KTVATCT, Điện lực Lương Sơn

 

40

Hoàng Văn Tiến

 

 

P. KH - KT, Điện lực Lương Sơn

 

41

Bùi Văn Hữu

 

 

Tổ KTGS, Điện lực Lương Sơn

 

42

Bùi Đắc Thảo

 

 

Giám đốc, Điện lực Lương Sơn

 

43

Nguyễn Quốc Hữu

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Kỳ Sơn

 

44

Trần Thanh Bình

 

 

Giám đốc, Điện lực Tân Lạc

 

45

Bùi Viết Trường

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Tân Lạc

 

46

Đào Mạnh Hùng

 

 

KTVATCT, Điện lực Tân Lạc

 

47

Nguyễn Minh Tuệ

 

 

TP.KH-KT, Điện lực Tân Lạc

 

48

Nguyễn Hữu Quân

 

 

TP.KDTH, Điện lực Tân Lạc

 

49

Đào Trường Thành

 

 

Đội phó, Điện lực Tân Lạc

 

50

Hà Văn Pằn

 

 

Giám đốc, Điện lực Mai Châu

 

51

Hà Đức Hạnh

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Mai Châu

 

52

Hà Công Hoạt

 

 

Tổ trưởng, Điện lực Mai Châu

 

53

Hà Mạnh Hùng

 

 

TP.KDTH, Điện lực Mai Châu

 

54

Hà Công Tít

 

 

TP.KH-KT, Điện lực Mai Châu

 

55

Lê Huy Dũng

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Cao Phong

 

56

Nguyễn Đức Mạnh

 

 

KTVATCT, Điện lực Cao Phong

 

57

Bùi Viết Sinh

 

 

TP.KDTH, Điện lực Cao Phong

 

58

Lưu Thị Thu Hạnh

 

 

Tổ trưởng, Điện lực Cao Phong

 

59

Bùi Văn Biên

 

 

Giám đốc, Điện lực Lạc Sơn

 

60

Nguyễn Văn Khánh

 

 

TP.KDTH, Điện lực Lạc Sơn

 

61

Bùi Đức Đại

 

 

Giám đốc, Điện lực Yên Thủy

 

62

Trần Văn Bình

 

 

TP.KH-KT, Điện lực Yên Thủy

 

63

Lê Trung Hiếu

 

 

TP.KDTH, Điện lực Yên Thủy

 

64

Hồ Văn Thanh

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Yên Thủy

 

65

Lê Văn Tâm

 

 

Công nhân, Điện lực Yên Thủy

 

66

Đinh Trọng Đức

 

 

Công nhân, Điện lực Yên Thủy

 

67

Ngụy Hà Giang

 

 

Công nhân, Điện lực Yên Thủy

 

68

Đinh Vũ Hoàng

 

 

TP.KH-KT, Điện lực Lạc Thủy

 

69

Ngô Đình Quang

 

 

Giám đốc, Điện lực Lạc Thủy

 

70

Tự Minh Hạnh

 

 

Công nhân, Điện lực Lạc Thủy

 

71

Bùi Đức Tùng

 

 

TP.KH-KT, Điện lực Kim Bôi

 

72

Lê Văn Khánh

 

 

TP.KDTH, Điện lực Kim Bôi

 

73

Bùi Văn Chín

 

 

Giám đốc, Điện lực Kim Bôi

 

74

Trần Duy Đức

 

 

Phó Giám đốc, Điện lực Thành phố

 

75

Vũ Văn Điệp

 

 

Điện lực Thành phố, Điện lực Thành phố

 

76

Nguyễn Văn Phượng

 

 

Công nhân, Điện lực Thành phố

 

77

Phan Thị Tính

 

 

Công nhân, Điện lực Thành phố

 

78

Nguyễn Đức Thuận

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

79

Nguyễn Thanh Xuân

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

80

Trần Hoa

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

81

Văn Vọng

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

82

Nguyễn Năng

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

83

Nguyễn Lợi

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

84

Nguyễn Ngọc Nguyên

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

85

Đoàn A Nam

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

86

Nguyễn Sơn

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

87

Đinh Bình

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

88

Trần Dũng

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

89

Nguyễn Nam

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

90

Phùng Cường

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

91

Nguyễn Khính

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

92

Đặng Tuấn

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

93

Uông Bình

 

 

NM thủy Điện Hòa Bình

 

94

Nguyễn Văn Sơn

 

 

Truyền tải điện Hòa Bình