Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Hà Giang

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

GHI CHÚ

1

Ma Ngọc Tiến

Hội trưởng

 

Sở Ngoại Vụ - Giám đốc

 

 

 

2

Hoàng Văn Hưng

Hội phó

K28IB

Công ty Điện lực HG – P. Giám đốc

0962021295

 

 

3

Trịnh Ngọc Hiếu

Hội phó

KV01

Công ty CPCKKSHG- Giám đốc

0913271491

haucthg@gmail.com

 

4

Đào Xuân Tuất

Ủy viên BCH hội

Đ8

Công ty CPCKKSHG- P.Giám đốc

0912430868

hieuckks@gmail.com

 

5

Nguyễn Thành Long

Ủy viên BCH hội

K13MB

Sở LĐTBXH – P. Giám đốc

0913554735

nguyenlonglaodong

 

6

Nguyễn Thanh Hùng

Thư ký

CH03

Sở công thương – TP QLĐN

0979739585

hungcthg@gmail.com

 

7

Trần Thanh Xuân

Thư ký

K28IC

Công ty CPTĐ Bát Đại Sơn – GĐ

0973661199

tranthanhxuan74@gmail.com

 

8

Nguyễn Hữu Hồng

 

K9I

Công ty Điện lực HG – TP. KDĐN

0962021226

 

 

9

A Sáng

 

K13I

 

0912430525

 

 

10

Nguyễn Văn Hậu

 

K19M

Huyện ủy Mèo Vạc – Phó bí thư

0912336153

hagiang@gmail.com

 

11

Lê Mạnh Hùng

 

K23M

Công ty Điện lực HG – P. Giám đốc

0962021299

cuongphuongdntn@gmail.com

 

12

Hoàng Văn Hòa

 

K28IB

Kho bạc tỉnh – PP.cấp phát vốn

0913327281

Hoahv_hg@yahoo.com.vn

 

13

Đỗ Xuân Phúc

 

K29IA

Sở công thương – TP CN

0915395660

phucbqlctct@gmail.com

 

14

Phan Tiến Dũng

 

K32I

TT KTTCDLCL – Giám đốc

0985274674

Phandunghg78@yahoo.com.vn

 

15

Lê Anh Tuấn

 

K32IA

Sở công thương – CV P. QLĐN

0913218978

tuanleqldn@gmail.com

 

16

Lê Duy Tân

 

K34I

Công ty CPTĐ Thái An – P.GĐ NM

0963838838

Tanthaianhg78@gmail.com

 

17

Hoàng Văn Hải

 

K34I

Sở công thương – CV P.KTAT

0913897387

 

 

18

Đào Quang Hưng

 

K36ID

Sở công thương – CV P. QLĐN

01676082478

Hungqldn@gmail.com

 

19

Nguyễn Văn Xuân

 

NH91

Công ty CPTĐ Thái An – P.GĐ NM

0988011288

Dinhduxuan74@gmail.com

 

20

Vũ Văn Tiến

 

NH93

Trung tâm xúc tiến đầu tư HG - PGĐ

0912336316

 

 

21

Nguyễn Hữu Hải

 

NH93

Trung tâm khuyến công SCT – P.GĐ

0982484888

 

 

22

Đặng Hà Dũng

 

NH95

Công ty Điện lực HG – CV P. KT

0948389388

Dungp4dlhg@gmail.com

 

23

Lệnh Thế Tùng

 

NH95

Công ty Điện lực HG – GĐ ĐL Q.Bạ

0966020999

 

 

24

Đỗ Văn Trọng

 

TC2001

Công ty Điện lực HG – P. QĐ PXTK

0913216272

dovantrongtk@gmail.com

 

25

Nông Huy Túc

 

TC96

Công ty Điện lực HG – TP. TTAT

0912026645

 

 

26

Đặng Đình Nghĩa

 

Đ12 -TC99

Sở công thương – CV P.KTAT

01673363518

nghiacthg@gmail.com

 

27

Nguyễn Doãn Bình

 

CT91

Công ty Điện lực HG – TP. KHVT

0963164999

binhndg@gmail.com

 

28

Đinh Mạnh Hùng

 

KV01

CA tỉnh HG – Phó phòng ANKT

0912049282

 

 

29

Trần Văn Hùng

 

KV01

XN Mua bán và chế biến CB NLS Việt Sơn – Giám đốc

0986019875

 

 

30

Phan Ngọc Thạc

 

KV01

Công ty TNHH Ngọc Bích- Giám đốc

0915395364

 

 

31

Bùi Minh Đại

 

CH1M

Công ty Điện lực HG – P. Giám đốc

0962021228

 

 

32

Lê Văn Thịnh

 

KT 11

Sở LĐTBXH – PP chống TNXH

0916156525