Kết nối

Danh sách hội Cơ điện tỉnh Bắc Ninh

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG HỘI

KHÓA HỌC

CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

1

Trịnh Văn Xuyền

Hội trưởng

K6M

 

0987818037

xuyentrv@gmail.com

2

Ngô Quốc Thịnh

Ủy viên BCH hội

 

Lilama 69-1

0913026952

 

3

Cao Nam Hải

Ủy viên BCH hội

K24I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0912697127

 

4

Nguyễn Thành Trì

Ủy viên BCH hội

K20M

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0913596579

 

5

Nguyễn Văn Khang

Ủy viên BCH hội

K14M

Nhà máy Quy Chế Từ Sơn

0912879332

 

6

Vũ Văn Minh

 

K1SK

Trường cao đẳng nghề cơ điện - Xây Dựng Bắc Ninh

0948863368

 

7

Dương Văn Nhàn

 

K2M

Công ty xây dựng An Huy

09161425068

 

8

Trần Văn Chỉnh

 

K2M

 

01684187225

 

9

Nguyễn Ngọc Lãnh

 

K2M

Công ty may Tân Phúc

0913259812

 

10

Nguyễn Hữu Lan

 

K3M

 

01696929174

 

11

Tô Thị Kiệm

 

K4M

 

NR: 02413826092

 

12

Nguyễn Đức Vượng

 

K51

 

0982668074

 

13

Nguyễn Tiến Thắng

 

K5I

Phân xưởng 110 KV, Điện Lực Bắc Ninh

 

 

14

Đào Thị Phương

 

K5I

 

NR: 02413824041

 

15

Vũ Đức Quảnng

 

K5M

 

0912232794

 

16

Trương Văn Lượt

 

K5M

 

0913260056

 

17

Nguyễn Văn Tiến

 

K5M

 

0988562786

 

18

Đinh Xuân Lượng

 

K5M

Nhà máy Quy Chế Từ Sơn

0912597126

 

19

Nguyễn Văn Phúc

 

K5M

 

0988770638

 

20

Vũ Văn Dũng

 

K6M

 

0913259135

 

21

Nguyễn Tất Nhân

 

K6M

 

0913083493

 

22

Nguyễn Văn Hiếu

 

K7M

Cơ Sở Khoa Học và Công Nghệ Bắc Ninh

0912878308

 

23

Nguyễn Văn Hiếu

 

K7M

Cơ Sở Khoa Học và Công Nghệ Bắc Ninh

0912878308

 

24

Nguyễn Văn Hiếu

 

K7M

Cơ Sở Khoa Học và Công Nghệ Bắc Ninh

0912878307

 

25

Nguyễn Nhật Đăng

 

K9I

Phòng kỹ Thuật, Nhà máy Quy Chế Từ Sơn.

 

 

26

Nguyễn Mạnh Hùng

 

K9I

 

0904697561

 

27

Nguyễn Kim Tiến

 

K12I

XN Thủy nông Tiên Du, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.

0915379721

 

28

Trần Thanh Khiết

 

K12M

Phòng Kỹ thuật, Nhà máy Quy Chế, Từ Sơn, Bắc Ninh

CQ: 02413740198

 

29

Nguyễn Văn Cơ

 

K12M

Công ty gạch Viglacera Từ Sơn, Bắc Ninh

0913356291

 

30

Lê Danh Lợi

 

K13I

 

NR: 3.826.391

 

31

Vũ Văn Thụ

 

K13I

 

0904505855

 

32

Bùi Quang Vinh

 

K13M

Công ty cổ phần Lilama 691 Bắc Ninh

0913260995

 

33

Nguyễn Phúc Tuấn

 

K13M

Ban Tổ chức Thành ủy, TP.Bắc Ninh

 

 

34

Nguyễn Khắc Dụng

 

K13M

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

NR: 02413.741.903

 

35

Nguyễn Thế Trường

 

K13M

Phòng Kỹ thuật, nhà máy Quy Chế Từ Sơn, Bắc Ninh

0912178072

 

36

Nguyễn Lương Kim

 

K14I

Điện lực Bắc Ninh

0913257183

 

37

Trần Công Yên

 

K14I

Ban quản lý Khu Công Nghiệp Thành Phố Bắc Ninh

0982052367

 

38

Trần Thanh Hà

 

K14I

Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn ,Đáp Cầu,TP.Bắc Ninh

0983228670

 

39

Nguyễn Hùng Biên Sơn

 

K14I

Công ty liên doanh Kính Nổi Việt Nam

0912394914

 

40

Nguyễn Đức Hạnh

 

K14M

 

0912320974

 

41

Nguyễn Văn Hoa

 

K14M

Công ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam

 

 

42

Nguyễn Đức Thịnh

 

K15I

Nhà máy liên doanh thiết bị điện Miền Bắc, KCN Quế Võ

0913596454

moitruongxanh@yahoo.com

43

Lê Văn Lim

 

K16M

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0945328222

 

44

Nguyễn Mạnh San

 

K17I

 

0912459186

 

45

Thân Trọng Đại

 

K24I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0988935798

 

46

Ngô Tiến Cường

 

K24I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0912864336

 

47

Lê Văn Quang

 

K24I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0913504483

 

48

Nguyễn Văn Thắng

 

K24M

Công ty Kính Nổi Việt Nam

 

 

49

Trần Văn Hà

 

K25M

Công ty CP Kính VIGLACERA Đáp Cầu

CQ: 3863702

 

50

Nguyễn Đoàn Quang

 

K26I

Ban Quản lý dự án, Công ty Điện 1 Hà Nội

0913076110

 

51

Văn Hữu Bình

 

K26I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

CQ: 02413851301

 

52

Trần Ngọc Tuyến

 

K27I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0914521172

 

53

Trần Ngọc Tuyến

 

K27I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0914521172

 

54

Lê Anh Đức

 

K27I

Phòng Kỹ thuật, Điện lực Bắc Ninh

0913348478

 

55

Nguyễn Thái Hà

 

K28I

Phòng Kinh doanh Điện Lực Bắc Ninh

 

 

56

Nguyễn Khắc Việt Đức

 

K29I

Phòng Điều độ Điện Lực Bắc Ninh

0963961975

 

57

Nguyễn Đức Nghị

 

K33I

Phòng Điều độ Điện Lực Bắc Ninh

CQ: 3 821 320

 

58

Nguyễn Đức Hạnh

 

K33I

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0988114502

hanhnd@yahoo.com

59

Nguyễn Tuấn Pháp

 

K33IB

Công ty cổ phần may Đáp Cầu

0912404854

 

60

Nguyễn Duy Kiên

 

K34I

Phòng Điều độ Điện Lực Bắc Ninh

 

 

61

Nguyễn Ngọc Trung

 

K34I

Phòng Quản Lý Xây Dựng Điện Lực Bắc Ninh

0963156888

 

62

Hồ Bắc Hải

 

K35I

Sở Công Thương, Bắc Ninh

0983172569

 

63

Nguyễn Công Hoàng

 

K36I

 

0963782888

 

64

Nguyễ Đình Mạnh

 

K36I

Phòng Kỹ thuật, Sở Công thương Bắc Ninh

0904566579

 

65

Nguyễn Hữu Vụ

 

K36I

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên Cơ Sở 2: Từ Sơn Bắc Ninh

0982536466

 

66

Đinh Hữu Toại

 

K36M

Phòng Kỹ thuật, Nhà máy Quy Chế Từ Sơn, Bắc Ninh

0988053114

 

67

Đặng Hữu Vương

 

K39I

 

0972883298

 

68

Trần Văn Thơm

 

TC01BN

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu

0986251429

 

69

Nguyễn Trung Kiên

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

01237443856

 

70

Vũ Xuân Biên

 

TC1BN

Công ty vật tư tổng hợp Bắc Ninh

0912476436

 

71

Nguyễn Văn Thiện

 

TC1BN

Trường Trung Cấp Xây Dựng Bắc Ninh

0912469143

 

72

Nguyễn Văn Bảo

 

TC1BN

Viện Quân Y 110, Thị Cầu Bắc Ninh

0983409429

 

73

Nguyễn Thanh Hải

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0945373159

 

74

Nguyễn Sỹ Hồng

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

01686418256

 

75

Nguyễn Hữu Sao

 

TC1BN

Gạch tuynen Minh Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

0912207582

 

76

Vũ Hải

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0983810872

 

77

Nguyễn Văn Lăng

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

CQ: 02413508997

 

78

Hoàng Thanh Dương

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0983615065

 

79

Ngô Tiến Dũng

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0945931085

 

80

Ngô Đạt Hiếu

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0936420357

 

81

Ngô Thế Anh

 

TC1BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0982955488

 

82

Dương Văn Chi

 

TC1BN

Công ty Khai thác công trình Thủy Lợi Bắc Đuống

0917366318

 

83

Nguyễn Văn Trí

 

TC02BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

01685444935

 

84

Lưu Văn Vượng

 

TC02BN

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0943007018

 

85

Nguyễn Xuân Quảng

 

TC79M

Văn phòng tỉnh ủy, Tỉnh Bắc Ninh

0904231415

 

86

Ngô Thế Hanh

 

TC81M

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0912222269

 

87

Nguyễn Dương Quý

 

TC84M

Công ty cổ phần may Đáp Cầu

0913259144

 

88

Hồ Ngọc Thắng

 

TC97I

Công ty Kính Nổi Việt Nam

0982829762

 

89

Đỗ Đình Tuấn

 

TCI10

Công ty Kính Nổi Việt Nam

CQ: 3863702

 

90

Vũ Xuân Nam

 

TCI7

Công ty Kính Nổi Việt Nam

0912550353

 

91

Nguyễn Đức Đua

 

CT79

 

CQ: 02413740198

 

92

Nguyễn Văn Thơ

 

CT86M

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

CQ: 02413822976

 

93

Vũ Văn Luyện

 

CĐ94I

Công ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam

0912934917

vanluyenqv@g.mail.com

94

Phạn Đình Nghị

 

CĐ94I

Công ty Kính Nổi Việt Nam

CQ: 3863702

 

95

Nguyễn Bá Đăng

 

CĐ951

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0989341769

 

96

Nguyễn Văn Quang

 

LT06M

Chi nhánh Điện Yên Phong Bắc Ninh

0915915921

 

97

Vũ Thị Thúy Hằng

 

LT06TĐH

Công ty TNHH CaNon Việt Nam, Quế Võ

0946078922

vuhang.dc@gmail.com

98

Trần Văn Nghĩa

 

V14M

Công Ty Gạch Viglacera Đáp Cầu

0912523742

 

99

Nguyễn Ngọc Lạc

 

 

Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Xây Dựng Bắc Ninh

0985097595

 

100

Nguyễn Văn Duẩn

 

 

Trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh

0915101013

 

101

Dương Đức Quân

 

 

Công ty CJGLS

0987587429

 

102

Nguyễn Trọng Dương

 

 

Công ty Sứ Long Phương

0968114777

 

103

Phạm Quang Biên

 

 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

 

 

104

Trần Ngọc Toàn

 

 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

 

 

105

Nguyễn Hoàng Liêng

 

 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

 

 

106

Nguyễn Hoàng Liêng

 

 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

 

 

107

Vũ Văn Chinh

 

 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

0913259814