Hợp tác

Cách đóng góp quỹ học bổng Cơ điện

1. Đóng góp bằng tiền mặt:

Nội dung chuyển: Quỹ học bổng Cơ điện

Tên tài khoản: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Số tài khoản: 11000155322 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá

* Số tiền gửi:

Thông tin về người gửi:

* Người gửi:

* CSV khóa:

* Địa chỉ công tác:

* Chức vụ:

Địa chỉ liên hệ:

SĐT liên hệ:

Email:

Facebook cá nhân:

2. Đóng góp bằng hiện vật hoặc các loại học bổng khác

Đề nghị gửi về: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, đường 3 – 2 Tích lương, Thành Phố Thái Nguyên.

SĐT: 0208.3.847.886

Mobile: 0974.038.487, Nguyễn Bảo Ngọc, GĐ Trung tâm