Chia sẻ

Bài ca Đại học kỹ thuật Công nghiệp.

Sáng tác: PGS. TS. Phan Quang Thế, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp CSV K10M

Biểu diễn: Đăng Huy – Huyền Trang - Trung Hiếu

Lời bài hát:

Cùng về đây chung lòng đắp xây lên mái trường,

Cùng cầm tay hát mừng ngày hội trường ta.

Nhớ những tháng năm, vượt gió rét sương,

Dưới mái lá tranh, thầy trò kề vai.

Tiếng hát át tiếng bom, cùng đèn sách sớm hôm.

Lớp lớp những kỹ sư, tỏa về mọi phương. 

 

Đại học công nghiệp mến yêu

Trường chúng ta cùng thi đua

Vượt khó khăn theo lời Bác.

Thầy gắng giúp trò siêng năng

Tô đắm thêm mái trường này. 


Bạn ơi trong tương lai

Trường của chúng ta

Đẹp xinh rực rỡ hãy cất cao muôn lời ca

Cùng xây dựng trường ta.

 

Rồi ngày mai về miền núi hay nơi đồng bằng

Dù ngàn dặm xa nơi công trường hay nhà máy

Biến những ước mơ, thành những chiến công

Cho tiếng máy reo dệt thành bài ca.

 

Cho ống khói vút cao, điện tỏa sáng khắp nơi.

Xây đất nước mến yêu, ngàn đời mùa xuân.

 

Đại học công nghiệp mến yêu,

Trường chúng ta cùng thi đua

Vượt khó khăn theo lời Bác.

Thầy gắng giúp trò siêng năng

Tô đắm thêm mái trường này. 


Bạn ơi trong tương lai

Trường của chúng ta

Đẹp xinh rực rỡ hãy cất cao muôn lời ca

Cùng xây dựng trường ta