Tuyển dụng quốc tế

Tuyển sinh lớp tiếng Đức trình độ cơ bản miễn phí từ tháng 7/2024 khai giảng hàng tháng

Căn cứ mục tiêu mở rộng phong trào học ngoại ngữ trong đó có tiếng Đức tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ nhu cầu học tiếng Đức của sinh viên để đi làm việc kỹ sư/du học tại CHLB Đức hoặc các công ty Đức có trụ sở tại Việt Nam. Nhà trường thông báo mở các lớp học tiếng Đức trình độ cơ bản miễn phí dành cho đối tượng là sinh viên của trường. Lịch khai giảng liên tục vào tuần đầu tiên hàng tháng. Sinh viên có nhu cầu đăng ký tại khoa chuyên môn hoặc tại văn phòng trung tâm Hợp tác doanh nghiệp. Chi tiết xem file đính kèm

2024.07. TB659 - Tuyển sinh lớp tiếng Đức miễn phí.png