Tuyển dụng trong nước

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tuyển dụng

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tuyển dụng cán bộ, giảng viên làm việc tại các phòng, khoa thuộc Nhà trường, cụ thể như file đính kèm

PT1.png

PT2.png